Archiwum:Zakłady Górniczo - Hutnicze "Orzeł Biały" (1963)

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Zakłady Górniczo - Hutnicze "Orzeł Biały" (1963)
Tytuł teczki Plan schematyczny wąskotorowej bocznicy Zakładów Górniczo - Hutniczych "Orzeł Biały" w Brzezinach Śląskich z roku 1963
Data początkowa 1963
Data końcowa 1963
Sygnatura teczki AT-00012
Słowa kluczowe Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, plan bocznicy, Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały", PIekary Śląskie

Plan schematyczny bocznicy wąskotorowej ZGH "Orzeł Biały" w Brzezinach Śląskich z roku 1963.

Materiał zeskanował i udostępnił Mariusz Senderowski.

ZGH Orzeł Biały 1963-1.jpg

Zamieszczony obok skan ma obniżoną jakość. Wyświetlenie na stronie pliku w oryginalnej jakości jest niemożliwe z przyczyn technicznych. W celu obejrzenia pliku w pełnej rozdzielczości należy kliknąć na poniższy link prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję "zapisz element docelowy jako..."[1], a następnie otworzyć go za pomocą programu graficznego lub programu do przeglądania fotografii.

English

This is the map of the mineral railway of zinc @ lead mine and mill "Orzeł Biały" ("White Eagle") in Piekary Śląskie (ca. 20 km away from Katowice). Gauge: 785 mm or 30 Prussian inches. The railway, formally, was the siding of Upper Silesian Narrow Gauge Railways (Górnośląskie Koleje Wąskotorowe) but actually, it was the fully-fledged railway itself. When you take a closer look you can see electrified tracks (500 V DC, overhead line), fragments of another mineral railway (500 mm gauge), standard gauge and even a tramway line ...

Kliknij tutaj aby pobrać plik w pełnej rozdzielczości = Click here to download the map in high resolution

Przypisy

  1. W przypadku systemów operacyjnych z rodziny Windows. W innych systemach operacyjnych może to wyglądać nieco inaczej