Biblioteka:A-00234

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Karta katalogowa zawierająca dane artykułu opublikowanego w czasopiśmie Parowozik nr 1992/01/017

Tytuł

KOLEJ W POLSCE: Najszybsze pociągi na ziemiach polskich

Autor

Massel Andrzej

Omówienie

Najszybsze pociągi na ziemiach polskich w zaborze rosyjskiem przed 1914 r., w zaborze austriackim i w zaborze pruskim

Słowa kluczowe

historia linii kolejowych w Polsce

Czasopismo

Parowozik

Rocznik

1992

Numer

1992/01/017

Strona / strony

15, 32


INFORMACJE NA POTRZEBY KONKURSU