Biblioteka:A-00371

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Karta katalogowa zawierająca dane artykułu opublikowanego w czasopiśmie Koleje Małe i Duże nr 2002/04/012

Tytuł

Wraca nowe czyli... "Park Jurajski" na PKP

Autor

Wiśniewski Krzysztof

Omówienie

Artykuł, w którym Autor omawia fakt zrezygnowania przez PKP z malowania czół lokomotyw na żółto oraz to, że mimo powrotu do tradycji lokomotywy już nie wyglądają tak dobrze, jak kiedyś.

Słowa kluczowe

malatura, tabor kolejowy

Czasopismo

Koleje Małe i Duże

Rocznik

2002

Numer

2002/04/012

Strona / strony

10-12


INFORMACJE NA POTRZEBY KONKURSU