Enkol:Administratorzy

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Administrator - użytkownik serwisu posiadający specjalne uprawnienia. W szczególności administrator może:

  • usuwać strony i odtwarzać strony usunięte
  • zabezpieczać strony (tj. ograniczać możliwość ich edycji lub całkowicie uniemożliwić edycję stron)
  • edytować strony zabezpieczone
  • nadawać i odbierać uprawnienia redaktora oraz weryfikatora
  • blokować użytkowników
  • blokować możliwość edycji stron z konkretnego adresu IP lub zakresu adresów IP

Każdy administrator z urzędu posiada uprawnienia redaktora.

Administrator nie jest w żaden sposób przełożonym innych użytkowników serwisu. Ze względu jednak na posiadane szczególne uprawnienia oraz (jak wierzymy) autorytet nadzoruje ich poczynania, służy im pomocą w razie potrzeby oraz dyscyplinuje w razie zaistnienia takiej konieczności.

W chwili obecnej uprawnienia administratorów nadają oraz odbierają według swojego uznania biurokraci. W przyszłości jednak przewidywane jest wprowadzenie procedury wyboru administratorów przez ogół użytkowników serwisu (społeczność) w drodze głosowania, podobnie, jak ma to miejsce na Wikipedii.

Kliknij tutaj aby zobaczyć listę administratorów.