Enkol:Informacje prawne: Różnice pomiędzy wersjami

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(dod)
(dod)
Linia 1: Linia 1:
{{PrivacyLang}}
 
 
{{Disclaimer for translation/pl|original=Privacy policy}}
 
 
:''Niniejsza wersja zasad zachowania poufności<ref>Uwagi terminologiczne [[m:Talk:Privacy policy/pl|na stronie dyskusji]]</ref> została zatwierdzona 3 października 2008 roku przez Radę Powierniczą Fundacji Wikimedia  (Wikimedia Foundation, Inc.), dalej nazywanej ''Fundacją''. Dyskusja i propozycje zmian są mile widziane na stronie [[m:talk:Privacy policy|dyskusji]] w ramach serwisu Meta-Wiki.''
 
 
:''Oczekuje się, że niniejsze ogłoszenie zostanie przetłumaczone i będzie linkowane ze stopki każdej strony.''
 
 
 
==Przedmiot regulacji==
 
==Przedmiot regulacji==
Niniejszy zbiór zasad dotyczy danych osobowych gromadzonych i przechowywanych przez Fundację Wikimedia na jej serwerach w związku z prowadzeniem projektów Wikimedia i działaniami w ramach ich społeczności. Zgodnie z zasadami gromadzenia danych Fundacja zbiera i utrzymuje informacje identyfikujące osoby w najmniejszej ilości niezbędnej do spełnienia operacyjnych potrzeb projektów.
+
Niniejszy zbiór zasad dotyczy danych osobowych gromadzonych i przechowywanych przez osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl na serwerach w związku z prowadzeniem serwisu Enkol.pl i działaniami w ramach jego społeczności. Osoby administrujące serwisem Enkol.pl zbierają i utrzymują informacje identyfikujące użytkowników serwisu w najmniejszej ilości niezbędnej do spełnienia operacyjnych potrzeb projektu.
  
 
==Publiczny i społecznościowy charakter projektów==
 
==Publiczny i społecznościowy charakter projektów==
Wszystkie projekty Fundacji są rozwijane przez użytkowników współpracujących ze sobą, wykorzystujących oprogramowanie MediaWiki. Każda osoba dysponująca dostępem do Internetu może edytować publicznie dostępne do edycji strony odpowiednich projektów bez lub z logowaniem się jako zarejestrowany użytkownik, o ile taki dostęp nie został w jakiś sposób ograniczony. Czyniąc to, edytorzy publikują treści wraz z publicznie dostępnym rejestrem ich zmian, zawierającym informacje o każdym słowie, które zostało dodane, zmienione lub usunięte. Działania edytorów mają charakter jawny i poszczególni edytujący są identyfikowani jako autorzy poszczególnych zmian w dokumentach. Suma wkładu użytkowników tworząca zawartość projektów oraz jawna dokumentacja poszczególnych zmian jest udostępniana na zasadach nieodwołalnych licencji i może być swobodnie kopiowana, cytowana, przetwarzana oraz dostosowywana przez innych do własnych potrzeb przy spełnieniu określonych warunków umów licencyjnych.
+
Serwis Enkol.pl jest tworzony i rozwijany przez użytkowników współpracujących ze sobą, wykorzystujących oprogramowanie MediaWiki. Każda osoba dysponująca dostępem do Internetu może edytować publicznie dostępne do edycji strony odpowiednich projektów bez lub z logowaniem się jako zarejestrowany użytkownik, o ile taki dostęp nie został w jakiś sposób ograniczony. Czyniąc to, edytorzy publikują treści wraz z publicznie dostępnym rejestrem ich zmian, zawierającym informacje o każdym słowie, które zostało dodane, zmienione lub usunięte. Działania edytorów mają charakter jawny i poszczególni edytujący są identyfikowani jako autorzy poszczególnych zmian w dokumentach. Suma wkładu użytkowników tworząca zawartość projektów oraz jawna dokumentacja poszczególnych zmian jest udostępniana na zasadach nieodwołalnych licencji i może być swobodnie kopiowana, cytowana, przetwarzana oraz dostosowywana przez innych do własnych potrzeb przy spełnieniu określonych warunków umów licencyjnych.
  
== Udział w projektach Fundacji==
+
== Udział w projekcie Enkol.pl ==
Niniejszy zbiór zasad stosuje się wyłącznie do niedostępnych publicznie danych osobowych gromadzonych lub przechowywanych przez Fundację Wikimedia.
+
Niniejszy zbiór zasad stosuje się wyłącznie do niedostępnych publicznie danych osobowych gromadzonych lub przechowywanych przez osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl.
  
Niniejsze zasady nie obejmują w szczególności takich form interakcji z projektami jak niektóre aspekty wyświetlania i edytowania stron, używanie funkcji ''wyślij e-mail do użytkownika'', subskrybowanie i wysyłanie wiadomości na listy dyskusyjne utrzymywanie przez Fundację oraz korespondowanie z wolontariuszami poprzez system rejestracji zgłoszeń Fundacji („OTRS”)<ref name="szcz">Zwrot ''w szczególności'' oznacza przykładowe wyliczenie, które nie jest zamknięte.</ref>. Takie działania uczestnika projektu mogą doprowadzić do ujawnienia jego adresu IP lub potencjalnie również innych danych osobowych. Te informacje mogą stać się dostępne wszystkim (publicznie) lub mogą być dostępne określonym grupom wolontariuszy nie działającym w imieniu Fundacji.
+
Niniejsze zasady nie obejmują w szczególności takich form interakcji z projektem, jak niektóre aspekty wyświetlania i edytowania stron, używanie funkcji ''wyślij e-mail do użytkownika'' oraz subskrybowanie i wysyłanie wiadomości na listy dyskusyjne utrzymywanie przez osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl. Takie działania uczestnika projektu mogą doprowadzić do ujawnienia jego adresu IP lub potencjalnie również innych danych osobowych.  
  
Użytkownicy mogą też nawiązywać kontakty z innymi osobami poza witrynami Fundacji, poprzez pocztę elektroniczną, IRC, inne formy czatu oraz niezależne witryny internetowe. Przed użyciem tych sposobów komunikacji użytkownicy sami powinni ocenić ryzyko i własne potrzeby w zakresie ochrony swojej prywatności.
+
Użytkownicy mogą też nawiązywać kontakty z innymi osobami poza serwisem Enkol.pl, poprzez pocztę elektroniczną, IRC, inne formy czatu oraz niezależne witryny internetowe. Przed użyciem tych sposobów komunikacji użytkownicy sami powinni ocenić ryzyko i własne potrzeby w zakresie ochrony swojej prywatności.
  
 
==Konta użytkownika i uznanie autorstwa==
 
==Konta użytkownika i uznanie autorstwa==
Fundacja nie wymaga, aby edytorzy rejestrowali się w projektach. Każdy może edytować bez logowania się na konto, ale w tym przypadku będzie identyfikowany sieciowym adresem IP. Użytkownicy zarejestrowani są identyfikowani wybranymi przez nich nazwami. Ponadto ustalają oni poufne hasła, niezbędne do zapewnienia nienaruszalności ich kont.
+
Nie jest wymagane aby edytorzy rejestrowali się w serwisie Enkol.pl. Każdy może edytować bez logowania się na konto, ale w tym przypadku będzie identyfikowany sieciowym adresem IP. Użytkownicy zarejestrowani są identyfikowani wybranymi przez nich nazwami. Ponadto ustalają oni poufne hasła, niezbędne do zapewnienia nienaruszalności ich kont.
  
Za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo żadna osoba nie może ujawnić ani świadomie udostępnić haseł użytkowników lub ciasteczek sesji protokołu HTTP wygenerowanych dla identyfikacji użytkowników. Raz utworzone konto użytkownika nie będzie usunięte. Zasady niektórych projektów mogą przewidywać możliwość zmiany nazwy użytkownika. Fundacja jednak nie może zagwarantować, że zmiana taka zostanie wykonana w każdym przypadku.
+
Za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo żadna osoba nie może ujawnić ani świadomie udostępnić haseł użytkowników lub ciasteczek sesji protokołu HTTP wygenerowanych dla identyfikacji użytkowników. Raz utworzone konto użytkownika nie będzie usunięte. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany nazwy użytkownika. Osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl jednak nie mogą zagwarantować, że zmiana taka zostanie wykonana w każdym przypadku.
  
 
== Cel gromadzenia danych osobowych ==
 
== Cel gromadzenia danych osobowych ==
Fundacja ogranicza gromadzenie danych pozwalających na identyfikację użytkowników wyłącznie do celów, które służą dobru jej projektów, włączając w to w szczególności<ref name="szcz"/>:
+
Gromadzenie danych pozwalających na identyfikację użytkowników ograniczone jest wyłącznie do celów, które służą dobru serwisu Enkol.pl, włączając w to w szczególności:
:Zwiększania publicznej wiarygodności jej projektów.  
+
:Zwiększania publicznej wiarygodności serwisu Enkol.pl
::Fundacja uznaje, że każdy system dostatecznie otwarty na możliwie najszersze publiczne współdziałanie będzie też podatny na pewne rodzaje nadużyć i zachowań innych niż oczekiwane. Fundacja i społeczności projektów ustanowiły szereg mechanizmów zapobiegających i przeciwdziałających nadużyciom. Na przykład w ramach badań nadużyć takich jak podejrzenie złego użycia pacynki (duplikatu konta), wandalizmu, nękania innych użytkowników albo destrukcyjnego zachowania, może być w celu zidentyfikowania pochodzenia niewłaściwego zachowania użyty adres IP użytkownika, uzyskany zarówno z dzienników (logów) jak i z rekordów bazy danych.   
+
::Osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl są świadome tego, że każdy system dostatecznie otwarty na możliwie najszersze publiczne współdziałanie będzie też podatny na pewne rodzaje nadużyć i zachowań innych niż oczekiwane. Osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl ustanowiły szereg mechanizmów zapobiegających i przeciwdziałających nadużyciom. Na przykład w ramach badań nadużyć takich jak podejrzenie złego użycia pacynki (duplikatu konta), wandalizmu, nękania innych użytkowników albo destrukcyjnego zachowania, może być w celu zidentyfikowania pochodzenia niewłaściwego zachowania użyty adres IP użytkownika, uzyskany zarówno z dzienników (logów) jak i z rekordów bazy danych.   
 
:Tworzenie statystyk witryn
 
:Tworzenie statystyk witryn
::Fundacja pobiera próbki statystyczne surowych danych z rejestrów odwiedzin użytkowników. Rejestry te są używane do generowania stron prezentujących statystyki projektów; surowe rejestry nie są udostępniane publicznie.
+
::Osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl pobierają próbki statystyczne surowych danych z rejestrów odwiedzin użytkowników. Rejestry te są używane do generowania stron prezentujących statystyki projektów; surowe rejestry nie są udostępniane publicznie.
 
:Rozwiązywanie problemów technicznych
 
:Rozwiązywanie problemów technicznych
 
::Rejestry mogą być przeglądane przez programistów podczas rozwiązywania problemów technicznych oraz śledzenia działania przeciążających witryny automatycznych pająków sieciowych.
 
::Rejestry mogą być przeglądane przez programistów podczas rozwiązywania problemów technicznych oraz śledzenia działania przeciążających witryny automatycznych pająków sieciowych.
Linia 37: Linia 29:
 
===Oczekiwania ogólne===
 
===Oczekiwania ogólne===
 
====IP oraz inne informacje techniczne====
 
====IP oraz inne informacje techniczne====
:Gdy odwiedzający zażąda do czytania stronę albo wysyła e-mail przez serwer Fundacji Wikimedia, to poza informacjami standardowo gromadzonymi przez witryny sieciowe nie są zapamiętywane inne dane. Fundacja może utrzymywać surowe rejestry tych operacji, ale nie są one publikowane lub używane do śledzenia legalnie działających użytkowników.
+
:Gdy odwiedzający zażąda do czytania stronę albo wysyła e-mail przez serwer serwisu Enkol.pl, to poza informacjami standardowo gromadzonymi przez witryny sieciowe nie są zapamiętywane inne dane. Osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl mogą utrzymywać surowe rejestry tych operacji, ale nie są one publikowane lub używane do śledzenia legalnie działających użytkowników.
 
:Gdy strona jest edytowana przez zalogowanego edytora, to serwer przez ograniczony okres czasu  poufnie zapamiętuje powiązaną informację o IP. Informacja ta jest automatycznie usuwana po ustalonym okresie. W przypadku edytorów niezalogowanych ich adres IP jest upubliczniany i na stałe uznawany za identyfikator autora edycji. Istnieje możliwość, że osoby trzecie będą mogły zidentyfikować tożsamość autora na podstawie powiązania danego adresu IP z innymi dostępnymi informacjami. Logowanie się na zarejestrowane konto pozwala na wyższy poziom zachowania poufności.
 
:Gdy strona jest edytowana przez zalogowanego edytora, to serwer przez ograniczony okres czasu  poufnie zapamiętuje powiązaną informację o IP. Informacja ta jest automatycznie usuwana po ustalonym okresie. W przypadku edytorów niezalogowanych ich adres IP jest upubliczniany i na stałe uznawany za identyfikator autora edycji. Istnieje możliwość, że osoby trzecie będą mogły zidentyfikować tożsamość autora na podstawie powiązania danego adresu IP z innymi dostępnymi informacjami. Logowanie się na zarejestrowane konto pozwala na wyższy poziom zachowania poufności.
  
 
====Ciasteczka====
 
====Ciasteczka====
:Serwisy Wikimedia zapisują tymczasowe  ciasteczka sesji http na komputerze odwiedzającego, za każdym razem gdy wczytuje on jedną ze stron projektu. Czytelnicy nie zamierzający logować się lub edytować mogą odrzucić to ciasteczko i będzie ono usunięte w momencie zakończenie sesji ich przeglądarki internetowej. Więcej ciasteczek może być zapisanych w momencie gdy ktoś się loguje i utrzymuje stan zalogowania. W przypadku gdy ktoś zachowa nazwę użytkownika i hasło w jakiejś przeglądarce, to informacja ta jest przechowywana w niej przez okres do 30 dni i jest wysyłana do serwera podczas każdej wizyty w tym samym projekcie. Edytorzy, którzy używają publicznych komputerów i nie chcą, aby kolejni korzystający z nich zobaczyli nazwy ich kont, powinni usuwać ciasteczka po zakończeniu korzystania z takich komputerów.
+
:Serwis Enkol.pl zapisuje tymczasowe  ciasteczka sesji http na komputerze odwiedzającego, za każdym razem gdy wczytuje on jedną ze stron projektu. Czytelnicy nie zamierzający logować się lub edytować mogą odrzucić to ciasteczko i będzie ono usunięte w momencie zakończenie sesji ich przeglądarki internetowej. Więcej ciasteczek może być zapisanych w momencie gdy ktoś się loguje i utrzymuje stan zalogowania. W przypadku gdy ktoś zachowa nazwę użytkownika i hasło w jakiejś przeglądarce, to informacja ta jest przechowywana w niej przez okres do 30 dni i jest wysyłana do serwera podczas każdej wizyty w tym samym projekcie. Edytorzy, którzy używają publicznych komputerów i nie chcą, aby kolejni korzystający z nich zobaczyli nazwy ich kont, powinni usuwać ciasteczka po zakończeniu korzystania z takich komputerów.
  
 
====Historia strony====
 
====Historia strony====
:Edycje lub inne wkłady do projektów w artykułach, stronach użytkowników i stronach dyskusji są  z zasady zachowywane na zawsze. Usunięcie tekstu ze strony nie powoduje trwałego jego wymazania. Zwykle każdy może obejrzeć dowolną poprzednią wersję artykułu i zobaczyć co w nim było. Nawet kiedy sam artykuł jest usuwany, to użytkownicy z powierzonym wyższym poziomem uprawnień nadal mogą zobaczyć to, co zostało usunięte z dostępu publicznego. Dane mogą być trwale wymazane przez osoby mające fizyczny dostęp do serwerów Fundacji Wikimedia, ale poza rzadkimi przypadkami, gdy Fundacja w efekcie nakazu sądowego lub równoważnej procedury prawnej jest zobligowana do wymazania danych z historii zmian, nie ma gwarancji, że będzie miało miejsce trwałe usunięcie takich danych.
+
:Edycje lub inne wkłady do projektów w artykułach, stronach użytkowników i stronach dyskusji są  z zasady zachowywane na zawsze. Usunięcie tekstu ze strony nie powoduje trwałego jego wymazania. Zwykle każdy może obejrzeć dowolną poprzednią wersję artykułu i zobaczyć co w nim było. Nawet kiedy sam artykuł jest usuwany, to użytkownicy z powierzonym wyższym poziomem uprawnień nadal mogą zobaczyć to, co zostało usunięte z dostępu publicznego. Dane mogą być trwale wymazane przez osoby mające fizyczny dostęp do serwerów serwisu Enkol.pl, ale z zasady zdarzenie takie może mieć miejsce jedynie wskutek otrzymania przez osoby administrujące serwisem Enkol.pl nakazu sądowego lub innego posiadającego odpowiednie podstawy prawne dokumentu zobowiązującego je do usunięcia danych z historii zmian.
  
 
====Wkład użytkownika====
 
====Wkład użytkownika====
Linia 55: Linia 47:
 
:Edycje na stronach projektów są przypisywane do nazw użytkowników lub ich adresów IP, historia edytowania przez autora jest gromadzona na liście jego wkładu. Tego rodzaju informacja pozostaje trwale dostępna w projektach.
 
:Edycje na stronach projektów są przypisywane do nazw użytkowników lub ich adresów IP, historia edytowania przez autora jest gromadzona na liście jego wkładu. Tego rodzaju informacja pozostaje trwale dostępna w projektach.
 
:Zalogowani i zarejestrowani użytkownicy:
 
:Zalogowani i zarejestrowani użytkownicy:
::Adres IP użytkowników zalogowanych nie jest ujawniany publicznie poza przypadkami nadużyć, włączających wandalizowanie stron wiki przez nich samych lub innego użytkownika z tym samym adresem IP. Adres IP użytkownika jest zapisywany na serwerach wiki na określony czas, podczas którego może być odczytany przez administratorów serwerów oraz przez użytkowników z przyznanymi uprawnieniami ''CheckUsera''.
+
::Adres IP użytkowników zalogowanych nie jest ujawniany publicznie poza przypadkami nadużyć, włączających wandalizowanie stron wiki przez nich samych lub innego użytkownika z tym samym adresem IP. Adres IP użytkownika jest zapisywany na serwerach wiki na określony czas, podczas którego może być odczytany przez administratorów serwera serwisu Enkol.pl.
 
::Adres IP i jego związek z dowolną nazwą użytkownika współdzielącego ten adres mogą być ujawnione w pewnych okolicznościach (patrz dalej).
 
::Adres IP i jego związek z dowolną nazwą użytkownika współdzielącego ten adres mogą być ujawnione w pewnych okolicznościach (patrz dalej).
::Edytorzy korzystający w domu ze służbowych serwerów e-mail albo łączący się do Internetu przez linię DSL albo telewizji kablowej z łatwością mogą być zidentyfikowani na podstawie ich adresu IP. W tym przypadku bez problemu można zidentyfikować cały wkład danego IP we wszystkich projektach. Lepszym sposobem zachowania poufności swoich danych jest używanie konta (nazwy zarejestrowanego użytkownika).
+
::Edytorzy korzystający w domu ze służbowych serwerów e-mail albo łączący się do Internetu przez linię DSL albo telewizji kablowej z łatwością mogą być zidentyfikowani na podstawie ich adresu IP. W tym przypadku bez problemu można zidentyfikować cały wkład danego IP Lepszym sposobem zachowania poufności swoich danych jest używanie konta (nazwy zarejestrowanego użytkownika).
 
:Użytkownicy niezalogowani zarejestrowani oraz niezarejestrowani:
 
:Użytkownicy niezalogowani zarejestrowani oraz niezarejestrowani:
 
::Niezalogowani edytorzy są identyfikowani prze ich sieciowy adres IP. Zależnie od rodzaju łącza internetowego z którego korzysta, adres IP edytora może prowadzić do dużego dostawcy Internetu albo dokładniej do szkoły, przedsiębiorstwa lub domu. Istnieje możliwość, że wiążąc tę informację z innymi, jak np. preferencjami i stylem edytowania, uzyska się pełną identyfikację autora.
 
::Niezalogowani edytorzy są identyfikowani prze ich sieciowy adres IP. Zależnie od rodzaju łącza internetowego z którego korzysta, adres IP edytora może prowadzić do dużego dostawcy Internetu albo dokładniej do szkoły, przedsiębiorstwa lub domu. Istnieje możliwość, że wiążąc tę informację z innymi, jak np. preferencjami i stylem edytowania, uzyska się pełną identyfikację autora.
Linia 63: Linia 55:
 
=====Dyskusje=====
 
=====Dyskusje=====
 
:Strony dyskusji wiki:
 
:Strony dyskusji wiki:
::Teoretycznie każda edytowalna strona może być miejscem dyskusji. Zazwyczaj jednak dyskusje toczone w ramach projektów Fundacji pojawiają się na stronach dyskusji użytkowników (związanych z poszczególnymi użytkownikami), na stronach dyskusji artykułów (związanych z poszczególnymi artykułami) lub na stronach specjalnie przeznaczonych do pełnienia roli swoistych forów dyskusyjnych (np. Kawierenka Wikipedii). Oczekiwania co do ochrony prywatności stosuje się do stron dyskusji w taki sam sposób, jak gdzie indziej.
+
::Teoretycznie każda edytowalna strona może być miejscem dyskusji. Zazwyczaj jednak dyskusje toczone w ramach serwisu Enkol.pl pojawiają się na stronach dyskusji użytkowników (związanych z poszczególnymi użytkownikami), na stronach dyskusji artykułów (związanych z poszczególnymi artykułami) lub na stronach specjalnie przeznaczonych do pełnienia roli swoistych forów dyskusyjnych (np. Portal Społeczności serwisu Enkol.pl). Oczekiwania co do ochrony prywatności stosuje się do stron dyskusji w taki sam sposób, jak gdzie indziej.
 
:e-mail:
 
:e-mail:
 
::Użytkownik nie musi podać swojego adresu e-mail podczas rejestracji. Użytkownicy, którzy podali aktywny adres e-mail mogą udostępnić innym zalogowanym użytkownikom mechanizm wiki wysyłania do siebie e-maili bezpośrednio z projektu. W razie odbioru e-maila wysłanego poprzez wiki przez innego użytkownika, adres odbiorcy nie jest ujawniany wysyłającemu. Wysłanie odpowiedzi na otrzymany tą drogą e-mail ujawnia już nadawcy własny adres.
 
::Użytkownik nie musi podać swojego adresu e-mail podczas rejestracji. Użytkownicy, którzy podali aktywny adres e-mail mogą udostępnić innym zalogowanym użytkownikom mechanizm wiki wysyłania do siebie e-maili bezpośrednio z projektu. W razie odbioru e-maila wysłanego poprzez wiki przez innego użytkownika, adres odbiorcy nie jest ujawniany wysyłającemu. Wysłanie odpowiedzi na otrzymany tą drogą e-mail ujawnia już nadawcy własny adres.
Adres e-mail umieszczony w preferencjach użytkownika, może być użyty przez Fundację w celu skomunikowania się z tym użytkownikiem. Użytkownicy, którzy nie mają podanego działającego adresu e-mail nie mają możliwości odzyskania dostępu do swojego konta, jeśli zapomnieli do niego hasła. Jednakże, w takiej sytuacji użytkownicy mogą skontaktować się z jednym z administratorów serwerów Wikimedia, aby Ci dodali do jego profilu nowy adres e-mail. Użytkownik może usunąć z preferencji swojego konta swój adres e-mail w każdej chwili, co chroni przed jego użyciem w przyszłości. Prywatne e-maile wymieniane między użytkownikami nie są przedmiotem zasad prywatności Fundacji.
+
Adres e-mail umieszczony w preferencjach użytkownika, może być użyty przez osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl w celu skomunikowania się z tym użytkownikiem. Użytkownicy, którzy nie mają podanego działającego adresu e-mail nie mają możliwości odzyskania dostępu do swojego konta, jeśli zapomnieli do niego hasła. Jednakże, w takiej sytuacji użytkownicy mogą skontaktować się z jednym z administratorów serwerów Wikimedia, aby Ci dodali do jego profilu nowy adres e-mail. Użytkownik może usunąć z preferencji swojego konta swój adres e-mail w każdej chwili, co chroni przed jego użyciem w przyszłości. Prywatne e-maile wymieniane między użytkownikami nie są przedmiotem zasad prywatności serwisu Enkol.pl.
 
:Listy dyskusyjne:
 
:Listy dyskusyjne:
::Adresy e-mail użyte przy zapisywaniu się i wysyłaniu e-maili na listy związane z projektami są widoczne dla innych subskrybentów tych list. Archiwa większości z tych list publicznie dostępne i możliwe do przeszukiwania za pomocą ogólnie dostępnych wyszukiwarek siecowych. Adresy subskrybentów mogą także być cytowane w wiadomościach innych użytkowników. Adresy e-mail i wszelkie wiadomości wysyłane na listy e-mailowe mogą być archiwizowane i pozostawać trwale udostępnione publicznie.
+
::Adresy e-mail użyte przy zapisywaniu się i wysyłaniu e-maili na listy związane z projektem są widoczne dla innych subskrybentów tych list. Archiwa tych list mogą być publicznie dostępne i istnieje prawdopodobieństwo, że jest możliwe ich przeszukanie za pomocą ogólnie dostępnych wyszukiwarek siecowych. Adresy subskrybentów mogą także być cytowane w wiadomościach innych użytkowników. Adresy e-mail i wszelkie wiadomości wysyłane na listy e-mailowe mogą być archiwizowane i pozostawać trwale udostępnione publicznie.
:OTRS:
 
::Określone adresy e-mailowe (takie jak info-en at wikimedia dot org) przekazują wysłane na nie wiadomości do zespołu wolontariuszy, którym Fundacja do udzielania odpowiedzi powierzyła używanie systemu przyjmowania zgłoszeń, jak np. OTRS. E-maile wysłane do tego systemu nie są widoczne publicznie, ale wybrani przez Fundację wolontariusze mają do nich dostęp. Członkowie zespołu systemu zgłoszeń w celu skutecznego udzielenia odpowiedzi mogą omawiać we własnym gronie treść otrzymanych zgłoszeń. E-maile wysłane na prywatne adresy członków Rady Powierniczej albo pracowników Fundacji również mogą być przekazywane do zespołu OTRS. Takie wiadomości oraz adresy e-mailowe mogą być zachowane przez członków zespołu OTRS, tak samo jak i każde e-maile przez nich wysłane, i mogą pozostać trwale dla nich dostępne.
 
:IRC:
 
::Kanały IRC nie stanowią oficjalnej części Fundacji i nie są obsługiwane przez serwery zarządzane przez nią. Adres IP uczestnika takiej usługi może być widoczny dla innych uczestników. Poufność identyfikacji użytkowników IRC-a może być chroniona zgodnie z polityką danej usługi i kanału. Różne kanały mają różne polityki dotyczące publikacji swoich rejestrów (logów).
 
  
 
==Dostęp do danych osobowych i ich ujawnianie==
 
==Dostęp do danych osobowych i ich ujawnianie==
 
Dostęp:
 
Dostęp:
:Projekty są prowadzone przede wszystkim przez ich uczestników-wolontariuszy. Niektórzy, szczególnie zaangażowani użytkownicy wybierani przez społeczności do posiadania uprzywilejowanego dostępu. Na przykład w anglojęzycznej Wikipedii poziomy dostępu użytkownika są określane przez jego przypisanie do określonej grupy użytkowników. Wykaz grup uprawnień użytkowników oraz ich członków jest dostępny w każdym projekcie na stronie Special:ListGroupRights.
+
:Projekt jest prowadzony przede wszystkim przez jego uczestników-wolontariuszy. Niektórzy, szczególnie zaangażowani użytkownicy otrzymują od osób administrujących serwerem serwisu Enkol.pl uprzywilejowany dostęp (w przyszłości będą oni wybierani przez społeczność w drodze wyborów i / lub głosowania). W serwisie Enkol.pl poziomy dostępu użytkownika są określane przez jego przypisanie do określonej grupy użytkowników. Wykaz grup uprawnień użytkowników oraz ich członków jest dostępny w serwisie na stronie Special:ListGroupRights.
  
:Innymi użytkownikami mającymi prawo dostępu do danych osobowych są w szczególności<ref name="szcz"/> użytkownicy mający dostęp do systemu OTRS, albo do funkcji ''CheckUsera'' i ''Oversighta'', użytkownicy wybrani przez społeczności projektów do pełnienia roli stewarda lub członka komitetu arbitrażowego, pracownicy Fundacji, członkowie jej Rady Powierniczej, mianowani, kontrahenci i agenci zatrudnieni przez Fundację, programiści oraz inni mający wysoki poziom dostępu do serwerów.
+
== Ujawnianie: Zasady ujawniania danych ==
  
:Dostęp do takich informacji oraz ich publikacja jest regulowana zarówno przez zasady dostępu do danych niepublicznych jak i przez właściwe regulaminy dotyczące danych funkcji. Udostępnianie przez uprzywilejowanych użytkowników sobie nawzajem informacji nie jest uważane za formę ich dystrybucji.
+
:Zgodnie z zasadami uznawanymi przez osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl dane osobowe zgromadzone w rejestrach (logach) serwerów, albo w rekordach baz danych w wyniku stosowania innych niedostępnych publicznie metod, mogą być ujawnione przez osoby administruące serwerem serwisu Enkol.pl w każdej z poniższych sytuacji:
 
 
Ujawnianie: Zasady ujawniania danych
 
 
 
:Zgodnie z zasadami Fundacji dane osobowe zgromadzone w rejestrach (logach) serwerów, albo w rekordach baz danych w wyniku używania funkcji ''CheckUsera'', albo w wyniku stosowania innych niedostępnych publicznie metod, mogą być ujawnione przez wolontariuszy lub pracowników Fundacji Wikimedia w każdej z poniższych sytuacji:
 
 
:# w odpowiedzi na prawidłowy nakaz sądowy lub inne, obowiązkowe żądanie ze strony organów egzekwujących prawo;
 
:# w odpowiedzi na prawidłowy nakaz sądowy lub inne, obowiązkowe żądanie ze strony organów egzekwujących prawo;
 
:# za zgodą osoby, której dane dotyczą;
 
:# za zgodą osoby, której dane dotyczą;
Linia 92: Linia 76:
 
:# gdy jest to w uzasadniony sposób konieczne dla ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Fundacji, jej użytkowników lub ogółu społeczeństwa.
 
:# gdy jest to w uzasadniony sposób konieczne dla ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Fundacji, jej użytkowników lub ogółu społeczeństwa.
 
   
 
   
:Za wyjątkiem powyższych przypadków zasady Fundacji nie zezwalają na rozpowszechnianie danych osobowych z jakiegokolwiek innego powodu.
+
:Za wyjątkiem powyższych przypadków zasady uznawane przez osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl nie zezwalają na rozpowszechnianie danych osobowych z jakiegokolwiek innego powodu.
 
   
 
   
Dostęp stron trzecich oraz powiadamianie zarejestrowanych użytkowników o postępowaniu prawnym:
+
----
 
+
<small>''Zasady zachowania poufności serwisu Enkol.pl zostały sporządzone w oparciu o zasady zachowania poufności Fundacji Wikimedia, których polska wersja znajduję się [http://wikimediafoundation.org/wiki/Zasady_zachowania_poufno%C5%9Bci tutaj.], a lista ich autorów znajduje się [http://wikimediafoundation.org/w/index.php?title=Zasady_zachowania_poufno%C5%9Bci&action=history tutaj.]
:Zasadą ogólną jest to, że dostęp i przechowywanie danych osobowych we wszystkich projektach powinny być na minimalnym poziomie oraz że dane te powinny być używane wewnętrznie wyłącznie do celów, które służą dobru projektów. Sporadycznie Fundacja może otrzymywać nakazy sądowe lub obligatoryjne żądania organów ścigania lub innych uprawnionych organów państwa ujawnienia danych o zarejestrowanych użytkownikach, w związku z czym respektując prawo może być zmuszona do spełnienia takich żądań. W przypadku prawnie uzasadnionych wezwań Fundacja w ciągu trzech dni roboczych od ich otrzymania podejmie próbę powiadomienia wskazanego użytkownika wysyłając e-mail na adres wskazany przez niego/nią w profilu osobistym, o ile adres ten został podany.
 
 
 
:Fundacja nie może udzielać użytkownikom, którzy otrzymali takie powiadomienia, porad prawnych jak właściwe postępować w związku z otrzymanym nakazem. Jednakże, Fundacja powiadomi takiego użytkownika, że ma on/ona prawo dochodzić przed sądem ochrony lub ograniczenia przekazywanej przedmiotowej informacji przez sporządzenie odpowiedniego wniosku o odrzucenie nakazu. Użytkownicy chcący wystąpić przeciwko nakazowi lub innemu obowiązkowemu żądaniu powinni we własnym zakresie pozyskać pomoc prawną dotyczącą właściwych w danej sprawie uprawnień i procedur.
 
 
 
:Jeśli Fundacja otrzyma sporządzony przez użytkownika lub jego prawnika wniosek do sądu o odrzucenie lub ograniczenie nakazu, to nie ujawni przedmiotowej informacji dopóki nie otrzyma ostatecznego nakazu sądu, że ma to wykonać.
 
 
 
:Zarejestrowani użytkownicy nie muszą udostępniać swoich adresów e-mailowych. Jednakże gdy takiego adresu nie udostępnią, to Fundacja nie będzie w stanie powiadomić użytkownika poprzez prywatny e-mail o otrzymaniu od organów ścigania żądania ujawnienia jego danych osobowych.
 
 
 
==Zrzeczenie się odpowiedzialności==
 
Fundacja wierzy, że utrzymywanie i ochrona poufności danych użytkownika stanowi istotną wartość. Niniejsze zasady poufności, łącznie z innymi zasadami, uchwałami i działaniami Fundacji przedstawiają jej zaangażowanie w działania zapewniające bezpieczeństwo ograniczonej ilości informacji o użytkownikach gromadzonej i utrzymywanej na jej serwerach. Tym niemniej Fundacja nie może zagwarantować, że informacje o użytkowniku pozostaną poufne. Przyznajemy, że pomimo naszych zaangażowanych wysiłków dla ochrony poufności danych użytkownika, zdeterminowane osoby nadal mogą rozwinąć metody eksploracji danych lub inne sposoby pozyskania takich danych i je ujawnić. Z tego powodu Fundacja nie może zagwarantować, że zapobiegnie nieuprawnionemu dostępowi do informacji udostępnionej w związku z udziałem w jej projektach lub w związanych z nimi społecznościach.
 

Wersja z 03:08, 6 wrz 2011

Przedmiot regulacji

Niniejszy zbiór zasad dotyczy danych osobowych gromadzonych i przechowywanych przez osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl na serwerach w związku z prowadzeniem serwisu Enkol.pl i działaniami w ramach jego społeczności. Osoby administrujące serwisem Enkol.pl zbierają i utrzymują informacje identyfikujące użytkowników serwisu w najmniejszej ilości niezbędnej do spełnienia operacyjnych potrzeb projektu.

Publiczny i społecznościowy charakter projektów

Serwis Enkol.pl jest tworzony i rozwijany przez użytkowników współpracujących ze sobą, wykorzystujących oprogramowanie MediaWiki. Każda osoba dysponująca dostępem do Internetu może edytować publicznie dostępne do edycji strony odpowiednich projektów bez lub z logowaniem się jako zarejestrowany użytkownik, o ile taki dostęp nie został w jakiś sposób ograniczony. Czyniąc to, edytorzy publikują treści wraz z publicznie dostępnym rejestrem ich zmian, zawierającym informacje o każdym słowie, które zostało dodane, zmienione lub usunięte. Działania edytorów mają charakter jawny i poszczególni edytujący są identyfikowani jako autorzy poszczególnych zmian w dokumentach. Suma wkładu użytkowników tworząca zawartość projektów oraz jawna dokumentacja poszczególnych zmian jest udostępniana na zasadach nieodwołalnych licencji i może być swobodnie kopiowana, cytowana, przetwarzana oraz dostosowywana przez innych do własnych potrzeb przy spełnieniu określonych warunków umów licencyjnych.

Udział w projekcie Enkol.pl

Niniejszy zbiór zasad stosuje się wyłącznie do niedostępnych publicznie danych osobowych gromadzonych lub przechowywanych przez osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl.

Niniejsze zasady nie obejmują w szczególności takich form interakcji z projektem, jak niektóre aspekty wyświetlania i edytowania stron, używanie funkcji wyślij e-mail do użytkownika oraz subskrybowanie i wysyłanie wiadomości na listy dyskusyjne utrzymywanie przez osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl. Takie działania uczestnika projektu mogą doprowadzić do ujawnienia jego adresu IP lub potencjalnie również innych danych osobowych.

Użytkownicy mogą też nawiązywać kontakty z innymi osobami poza serwisem Enkol.pl, poprzez pocztę elektroniczną, IRC, inne formy czatu oraz niezależne witryny internetowe. Przed użyciem tych sposobów komunikacji użytkownicy sami powinni ocenić ryzyko i własne potrzeby w zakresie ochrony swojej prywatności.

Konta użytkownika i uznanie autorstwa

Nie jest wymagane aby edytorzy rejestrowali się w serwisie Enkol.pl. Każdy może edytować bez logowania się na konto, ale w tym przypadku będzie identyfikowany sieciowym adresem IP. Użytkownicy zarejestrowani są identyfikowani wybranymi przez nich nazwami. Ponadto ustalają oni poufne hasła, niezbędne do zapewnienia nienaruszalności ich kont.

Za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo żadna osoba nie może ujawnić ani świadomie udostępnić haseł użytkowników lub ciasteczek sesji protokołu HTTP wygenerowanych dla identyfikacji użytkowników. Raz utworzone konto użytkownika nie będzie usunięte. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany nazwy użytkownika. Osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl jednak nie mogą zagwarantować, że zmiana taka zostanie wykonana w każdym przypadku.

Cel gromadzenia danych osobowych

Gromadzenie danych pozwalających na identyfikację użytkowników ograniczone jest wyłącznie do celów, które służą dobru serwisu Enkol.pl, włączając w to w szczególności:

Zwiększania publicznej wiarygodności serwisu Enkol.pl
Osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl są świadome tego, że każdy system dostatecznie otwarty na możliwie najszersze publiczne współdziałanie będzie też podatny na pewne rodzaje nadużyć i zachowań innych niż oczekiwane. Osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl ustanowiły szereg mechanizmów zapobiegających i przeciwdziałających nadużyciom. Na przykład w ramach badań nadużyć takich jak podejrzenie złego użycia pacynki (duplikatu konta), wandalizmu, nękania innych użytkowników albo destrukcyjnego zachowania, może być w celu zidentyfikowania pochodzenia niewłaściwego zachowania użyty adres IP użytkownika, uzyskany zarówno z dzienników (logów) jak i z rekordów bazy danych.
Tworzenie statystyk witryn
Osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl pobierają próbki statystyczne surowych danych z rejestrów odwiedzin użytkowników. Rejestry te są używane do generowania stron prezentujących statystyki projektów; surowe rejestry nie są udostępniane publicznie.
Rozwiązywanie problemów technicznych
Rejestry mogą być przeglądane przez programistów podczas rozwiązywania problemów technicznych oraz śledzenia działania przeciążających witryny automatycznych pająków sieciowych.

Szczegóły przechowywania danych

Oczekiwania ogólne

IP oraz inne informacje techniczne

Gdy odwiedzający zażąda do czytania stronę albo wysyła e-mail przez serwer serwisu Enkol.pl, to poza informacjami standardowo gromadzonymi przez witryny sieciowe nie są zapamiętywane inne dane. Osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl mogą utrzymywać surowe rejestry tych operacji, ale nie są one publikowane lub używane do śledzenia legalnie działających użytkowników.
Gdy strona jest edytowana przez zalogowanego edytora, to serwer przez ograniczony okres czasu poufnie zapamiętuje powiązaną informację o IP. Informacja ta jest automatycznie usuwana po ustalonym okresie. W przypadku edytorów niezalogowanych ich adres IP jest upubliczniany i na stałe uznawany za identyfikator autora edycji. Istnieje możliwość, że osoby trzecie będą mogły zidentyfikować tożsamość autora na podstawie powiązania danego adresu IP z innymi dostępnymi informacjami. Logowanie się na zarejestrowane konto pozwala na wyższy poziom zachowania poufności.

Ciasteczka

Serwis Enkol.pl zapisuje tymczasowe ciasteczka sesji http na komputerze odwiedzającego, za każdym razem gdy wczytuje on jedną ze stron projektu. Czytelnicy nie zamierzający logować się lub edytować mogą odrzucić to ciasteczko i będzie ono usunięte w momencie zakończenie sesji ich przeglądarki internetowej. Więcej ciasteczek może być zapisanych w momencie gdy ktoś się loguje i utrzymuje stan zalogowania. W przypadku gdy ktoś zachowa nazwę użytkownika i hasło w jakiejś przeglądarce, to informacja ta jest przechowywana w niej przez okres do 30 dni i jest wysyłana do serwera podczas każdej wizyty w tym samym projekcie. Edytorzy, którzy używają publicznych komputerów i nie chcą, aby kolejni korzystający z nich zobaczyli nazwy ich kont, powinni usuwać ciasteczka po zakończeniu korzystania z takich komputerów.

Historia strony

Edycje lub inne wkłady do projektów w artykułach, stronach użytkowników i stronach dyskusji są z zasady zachowywane na zawsze. Usunięcie tekstu ze strony nie powoduje trwałego jego wymazania. Zwykle każdy może obejrzeć dowolną poprzednią wersję artykułu i zobaczyć co w nim było. Nawet kiedy sam artykuł jest usuwany, to użytkownicy z powierzonym wyższym poziomem uprawnień nadal mogą zobaczyć to, co zostało usunięte z dostępu publicznego. Dane mogą być trwale wymazane przez osoby mające fizyczny dostęp do serwerów serwisu Enkol.pl, ale z zasady zdarzenie takie może mieć miejsce jedynie wskutek otrzymania przez osoby administrujące serwisem Enkol.pl nakazu sądowego lub innego posiadającego odpowiednie podstawy prawne dokumentu zobowiązującego je do usunięcia danych z historii zmian.

Wkład użytkownika

Wkład użytkownika jest zarówno gromadzony jak i dostępny publicznie. Gromadzony jest zgodnie z danymi rejestracji użytkownika oraz statusem logowania. Dane o wkładzie, takie jak data i czas wykonania edycji oraz liczba edycji przez niego wykonanych, są publicznie dostępne na wykazach (listach) wkładów użytkowników oraz w postaci agregowanej i publikowanej przez innych użytkowników.
Czytanie zawartości
Poza informacją standardowo gromadzoną przez witryny sieciowe w rejestrach (logach) serwerów nie są zapamiętywane jakiekolwiek inne informacje o użytkownikach i innych odwiedzających strony w celu ich czytania (oglądania). Wizyty na stronach, poza ww. surowymi danym gromadzony w celach ogólnych, nie powodują publicznego ujawnienia tożsamości odwiedzających. Fragmenty surowych danych w rejestrze (logu) mogą zawierać adres IP każdego użytkownika, ale nie jest on upubliczniany.
Edytowanie stron projektów
Edycje na stronach projektów są przypisywane do nazw użytkowników lub ich adresów IP, historia edytowania przez autora jest gromadzona na liście jego wkładu. Tego rodzaju informacja pozostaje trwale dostępna w projektach.
Zalogowani i zarejestrowani użytkownicy:
Adres IP użytkowników zalogowanych nie jest ujawniany publicznie poza przypadkami nadużyć, włączających wandalizowanie stron wiki przez nich samych lub innego użytkownika z tym samym adresem IP. Adres IP użytkownika jest zapisywany na serwerach wiki na określony czas, podczas którego może być odczytany przez administratorów serwera serwisu Enkol.pl.
Adres IP i jego związek z dowolną nazwą użytkownika współdzielącego ten adres mogą być ujawnione w pewnych okolicznościach (patrz dalej).
Edytorzy korzystający w domu ze służbowych serwerów e-mail albo łączący się do Internetu przez linię DSL albo telewizji kablowej z łatwością mogą być zidentyfikowani na podstawie ich adresu IP. W tym przypadku bez problemu można zidentyfikować cały wkład danego IP Lepszym sposobem zachowania poufności swoich danych jest używanie konta (nazwy zarejestrowanego użytkownika).
Użytkownicy niezalogowani zarejestrowani oraz niezarejestrowani:
Niezalogowani edytorzy są identyfikowani prze ich sieciowy adres IP. Zależnie od rodzaju łącza internetowego z którego korzysta, adres IP edytora może prowadzić do dużego dostawcy Internetu albo dokładniej do szkoły, przedsiębiorstwa lub domu. Istnieje możliwość, że wiążąc tę informację z innymi, jak np. preferencjami i stylem edytowania, uzyska się pełną identyfikację autora.
Dyskusje
Strony dyskusji wiki:
Teoretycznie każda edytowalna strona może być miejscem dyskusji. Zazwyczaj jednak dyskusje toczone w ramach serwisu Enkol.pl pojawiają się na stronach dyskusji użytkowników (związanych z poszczególnymi użytkownikami), na stronach dyskusji artykułów (związanych z poszczególnymi artykułami) lub na stronach specjalnie przeznaczonych do pełnienia roli swoistych forów dyskusyjnych (np. Portal Społeczności serwisu Enkol.pl). Oczekiwania co do ochrony prywatności stosuje się do stron dyskusji w taki sam sposób, jak gdzie indziej.
e-mail:
Użytkownik nie musi podać swojego adresu e-mail podczas rejestracji. Użytkownicy, którzy podali aktywny adres e-mail mogą udostępnić innym zalogowanym użytkownikom mechanizm wiki wysyłania do siebie e-maili bezpośrednio z projektu. W razie odbioru e-maila wysłanego poprzez wiki przez innego użytkownika, adres odbiorcy nie jest ujawniany wysyłającemu. Wysłanie odpowiedzi na otrzymany tą drogą e-mail ujawnia już nadawcy własny adres.

Adres e-mail umieszczony w preferencjach użytkownika, może być użyty przez osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl w celu skomunikowania się z tym użytkownikiem. Użytkownicy, którzy nie mają podanego działającego adresu e-mail nie mają możliwości odzyskania dostępu do swojego konta, jeśli zapomnieli do niego hasła. Jednakże, w takiej sytuacji użytkownicy mogą skontaktować się z jednym z administratorów serwerów Wikimedia, aby Ci dodali do jego profilu nowy adres e-mail. Użytkownik może usunąć z preferencji swojego konta swój adres e-mail w każdej chwili, co chroni przed jego użyciem w przyszłości. Prywatne e-maile wymieniane między użytkownikami nie są przedmiotem zasad prywatności serwisu Enkol.pl.

Listy dyskusyjne:
Adresy e-mail użyte przy zapisywaniu się i wysyłaniu e-maili na listy związane z projektem są widoczne dla innych subskrybentów tych list. Archiwa tych list mogą być publicznie dostępne i istnieje prawdopodobieństwo, że jest możliwe ich przeszukanie za pomocą ogólnie dostępnych wyszukiwarek siecowych. Adresy subskrybentów mogą także być cytowane w wiadomościach innych użytkowników. Adresy e-mail i wszelkie wiadomości wysyłane na listy e-mailowe mogą być archiwizowane i pozostawać trwale udostępnione publicznie.

Dostęp do danych osobowych i ich ujawnianie

Dostęp:

Projekt jest prowadzony przede wszystkim przez jego uczestników-wolontariuszy. Niektórzy, szczególnie zaangażowani użytkownicy otrzymują od osób administrujących serwerem serwisu Enkol.pl uprzywilejowany dostęp (w przyszłości będą oni wybierani przez społeczność w drodze wyborów i / lub głosowania). W serwisie Enkol.pl poziomy dostępu użytkownika są określane przez jego przypisanie do określonej grupy użytkowników. Wykaz grup uprawnień użytkowników oraz ich członków jest dostępny w serwisie na stronie Special:ListGroupRights.

Ujawnianie: Zasady ujawniania danych

Zgodnie z zasadami uznawanymi przez osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl dane osobowe zgromadzone w rejestrach (logach) serwerów, albo w rekordach baz danych w wyniku stosowania innych niedostępnych publicznie metod, mogą być ujawnione przez osoby administruące serwerem serwisu Enkol.pl w każdej z poniższych sytuacji:
  1. w odpowiedzi na prawidłowy nakaz sądowy lub inne, obowiązkowe żądanie ze strony organów egzekwujących prawo;
  2. za zgodą osoby, której dane dotyczą;
  3. na potrzeby dochodzenia w związku z zarzutem nadużyć;
  4. gdy informacja dotyczy widoków strony wygenerowanych przez pająka lub bota i jej upowszechnienie jest konieczne do ilustracji lub rozwiązania problemów technicznych;
  5. gdy użytkownik wandalizował artykuły lub ustawicznie zachowywał się destrukcyjnie jego dane mogą być ujawnione dostawcy usług, operatorowi sieci lub innej trzeciej stronie dla uzyskania wsparcia w docelowej blokadzie IP, albo wsparcia w sformułowaniu skargi do właściwego dostawcy Internetu;
  6. gdy jest to w uzasadniony sposób konieczne dla ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Fundacji, jej użytkowników lub ogółu społeczeństwa.
Za wyjątkiem powyższych przypadków zasady uznawane przez osoby administrujące serwerem serwisu Enkol.pl nie zezwalają na rozpowszechnianie danych osobowych z jakiegokolwiek innego powodu.

Zasady zachowania poufności serwisu Enkol.pl zostały sporządzone w oparciu o zasady zachowania poufności Fundacji Wikimedia, których polska wersja znajduję się tutaj., a lista ich autorów znajduje się tutaj.