Enkol:Portal społeczności/Dział techniczny/Drzewo kategorii/Kolejnictwo

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Enkol:Portal społeczności/Dział techniczny/Drzewo kategorii

KOLEJNICTWO

├ Tabor kolejowy
│ ├ Pojazdy trakcyjne
│ │ ├ Parowozy
│ │ │ ├ Parowozy normalnotorowe
│ │ │ ├ Parowozy wąskotorowe
│ │ │ └ Parowozy szerokotorowe
│ │ ├ Lokomotywy elektryczne
│ │ │ ├ Normalnotorowe lokomotywy elektryczne
│ │ │ ├ Wąskotorowe lokomotywy elektryczne
│ │ │ └ Szerokotorowe lokomotywy elektryczne
│ │ ├ Lokomotywy spalinowe
│ │ │ ├ Normalnotorowe lokomotywy spalinowe
│ │ │ ├ Wąskotorowe lokomotywy spalinowe
│ │ │ └ Szerokotorowe lokomotywy spalinowe
│ │ ├ Lokomotywy nietypowe (np. pneumatyczne)
│ │ ├ Wagony motorowe
│ │ │ ├ Normalnotorowe wagony motorowe
│ │ │ ├ Wąskotorowe wagony motorowe
│ │ │ └ Szerokotorowe wagony motorowe
│ │ ├ Elektryczne zespoły trakcyjne
│ │ │ ├ Normalnotorowe EZT
│ │ │ ├ Wąskotorowe EZT
│ │ │ └ Szerokotorowe EZT
│ │ └ Spalinowe zespoły trakcyjne
│ │   ├ Normalnotorowe SZT
│ │   ├ Wąskotorowe SZT
│ │   └ Szerokotorowe SZT
│ │
│ ├ Wagony
│ │ ├ Pasażerskie
│ │ │ ├ Normalnotorowe wagony pasażerskie
│ │ │ ├ Wąskotorowe wagony pasażerskie
│ │ │ └ Szerokotorowe wagony pasażerskie
│ │ └ Towarowe
│ │   ├ Platformy 
│ │   │ ├ Platformy normalnotorowe
│ │   │ ├ Platformy wąskotorowe
│ │   │ └ Platformy szerokotorowe
│ │   ├ Węglarki 
│ │   │ ├ Węglarki normalnotorowe
│ │   │ ├ Węglarki wąskotorowe
│ │   │ └ Węglarki szerokotorowe
│ │   ├ Kryte 
│ │   │ ├ Wagony kryte normalnotorowe
│ │   │ ├ Wagony kryte wąskotorowe
│ │   │ └ Wagony kryte szerokotorowe
│ │   ├ Cysterny 
│ │   │ ├ Cysterny normalnotorowe
│ │   │ ├ Cysterny wąskotorowe
│ │   │ └ Cysterny szerokotorowe
│ │   └ Specjalne 
│ │    ├ Wagony specjalne normalnotorowe
│ │    ├ Wagony specjalne wąskotorowe
│ │    └ Wagony specjalne szerokotorowe
│ │ 
│ ├ Technologiczne pojazdy szynowe
│ │ ├ Drezyny
│ │ ├ Pługi odśnieżne
│ │ ├ Maszyny torowe
│ │ └ Wózki technologiczne
│ │ 
│ │ 
│ └> Części taboru kolejowego
│   ├> Części biegowe i zawieszenia
│   │ ├> Części zestawu kołowego
│   │ │ ├> Części koła
│   │ │ ├> Części osi zestawu kołowego
│   │ └ ...
│   ├> Części ostoi
│   ├> Części instalacji elektrycznej
│   │
│   ├ Układ sterowania
│   ├ Układ napędowy
│   │ ├ Silniki spalinowe
│   │ │ ├ Układ paliwowy
│   │ │ ├ Układ zasilania
│   │ │ ├ Układ chłodzenia
│   │ │ └ Układ wydechowy
│   │ └ Przekładnie
│   ├ Układy i systemy hamulcowe
│   └ Urządzenia cięgłowo-zderzne
│
├ Podmioty związane z branżą kolejową
│ ├ Podmioty związane z prowadzeniem ruchu kolejowego
│ ├ zarządcy infrastruktury
│ ├ przewoźnicy
│ ├ organy nadzorcze i kontrolne
│ └ podmioty inne (wykonawcy, podwykonawcy, wykonujący roboty przy budowie/eksploatacji/remoncie lini/taboru/innych zleceń kolejowych), 
│
├ Infrastruktura
│ ├ Budowle
│ │ ├ obiekty inżynieryjne
│ │ ├ Budowle mostowe
│ │ ├ Tunele
│ │ └ Budowle ziemne
│ │   ├ Przekopy
│ │   └ nasypy
│ ├ Podłoże i nawierzchnia kolejowa
│ │ ├ podbudowa
│ │ ├ torowisko
│ │ ├ elementy nawierzchni
│ │ ├ urządzenia zabezpieczenia ruchu
│ │ └ urządzenia toważyszące (kozły oporowe, żurawie wodne itp)
│ └ Budynki
│   ├ obsługi pasażera
│   ├ obsługi towarów
│   ├ zabezpieczenia ruchu (np nastawnie, dróżnicze)
│   ├ techniczne ( np podstacje transf)
│   ├ utrzymania taboru
│   │ ├ wagonownie
│   │ ├ lokomotywownie
│   │ ├ warsztaty
│   ├ budynki zarządu, biurowe itp
│   └ inne (np mieszkalne)
│
├ linie kolejowe (kilka podziałów równoległych)
│ ├ 1. Linie kolejowe
│ │ ├ czynne
│ │ ├ nieczynne (istniejące)
│ │ └ nieistniejące
│ ├ 2. linie kolejowe
│ │ ├ wąskotorowe
│ │ ├ 600
│ │ ├ 750
│ │ ├ 785
│ │ ├ 1000
│ │ ├ ...
│ │ ├ normalnotorowe
│ │ └ szerokotorowe
│ ├ 3. linie kolejowe
│ │ ├ zelektryfikowane
│ │ └ niezelektryfikowane
│ └ 4. linie kolejowe
│   ├ małych prędkości
│   ├ średnich prędkości
│   └ dużych prędkości
├ zamknięte systemy kolejowe
│ ├ koleje wąskotorowe/dojazdowe (np Kujawskie Koleje Dojazdowe - tam wypisujemy np z linii o jakich numerach składa się dany system i inne informacje)
│ ├ koleje technologiczne/wewnątrzzakładowe (np. kolej cegielni w Pustakowie)
│ ├ koleje kopalniane
│ ├ metro
│ └ systemy tramwajowe (w końcu tramwaje to też rodzaj kolei - bierzemy je też?)
│
├ Historia kolei
│
├ Media 
│ ├ Czasopisma (drukowane)
│ │  ├ fachowe (branżowe)
│ │  └ hobbystyczne 
│ │
│ ├ Strony internetowe
│ │  ├ portale fachowe (branżowe)
│ │  ├ portale i strony hobbystyczne
│ │  ├ galerie fotograficzne 
│ └  └ fora internetowe
│
.
.
.