Biblioteka:A-01640

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Karta katalogowa zawierająca dane artykułu opublikowanego w czasopiśmie Koleje Małe i Duże nr 2005/01/019

Tytuł

Gdańskie muzeum kolejnictwa

Autor

Przymanowski Paweł

Omówienie

Informacja o filii Muzeum Kolejnictwa znajdującej się w Gdańsku przy ulicy Dyrekcyjnej 2/4, w budynku, gdzie dawniej mieściła się dyrekcja okręgowa kolei państwowych (uwaga wprowadzającego dane: filię MK w Gdańsku zlikwidowano na przełomie lat 2008-9)

Słowa kluczowe

muzeum kolejnictwa, muzealnictwo kolejowe w Polsce

Czasopismo

Koleje Małe i Duże

Rocznik

2005

Numer

2005/01/019

Strona / strony

07


INFORMACJE NA POTRZEBY KONKURSU