Archiwum:Mtp 32 - Przepisy o naprawie parowozów normalnotorowych (1962)

Z Enkol
Skocz do: nawigacja, szukaj

Mtp 32 - Przepisy o naprawie parowozów normalnotorowych z roku 1962 zatwierdzone rozporządzeniem nr 3 Ministra Komunikacji z dnia 12 stycznia 1962 (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji nr 4, poz. 16). Przepisy weszły w życie dnia 1 kwietnia 1962. Z dniem wejścia ich w życie utraciły moc Przepisy o naprawie parowozów normalnotorowych M-32 - Przepisy ogólne zatwierdzone zarządzeniem Ministra Kolei nr 223 z dnia 27 lipca 1955 (Biuletyn MK nr 21, poz. 284) oraz Branżowa instrukcja o naprawie parowozów normalnotorowych Mtp 18 zatwierdzona zarządzeniem CZT. 10-2/470/10/56 z dnia 17 listopada 1956.