Pomoc:Jak dodać artykuł do katalogu

Z Enkol
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dodawanie artykułów do katalogu jest bardzo proste. Wystarczy kliknąć przycisk zaznaczony na poniższej ilustracji:

Pomoc-katalog-1.jpgNastępnie należy wypełnić formularz:

Pomoc-katalog-2.png

  • Tytuł - tu wpisz tytuł artykułu. Jeśli jest publikowany w stałej rubryce, to tytuł rubryki powinien poprzedzać tytuł artykułu wg. wzoru: Tytuł rubryki: Tytuł artykułu, np.: Kolej w Polsce: Podróż w czasie
  • Autor - tu należy wpisać nazwisko i imię autora. Najpierw nazwisko potem imię. Np.: Kowalski Piotr. Należy wpisać nazwiska wszystkich autorów artykułu
  • Omówienie - tu należy krótko opisać artykuł, tak aby było wiadomo, o czym on jest
  • Słowa kluczowe - tu należy wpisać słowa kluczowe dla artykułu, np.: tabor kolei wąskotorowych, koleje w Szwecji. Można ich wpisać dowolnie wiele
  • Czasopismo - należy podać tytuł czasopisma
  • Rocznik - tu należy podać rok wydania danego numeru
  • Numer - tu należy wpisać numer wydania w formacie: rok/numer w danym roku/numer w numeracji ciągłej, np.: 1995/1/28


Po wpisaniu danych należy utworzoną kartę katalogową zapisać klikając przycisk "Zapisz" oznaczony na poniższej ilustracji. Warto też podać opis edycji, np: "dopisanie artykuł do katalogu".

Pomoc-katalog-3.jpg