Świadectwo maszynisty

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Świadectwo maszynisty - dokument uprawniający do prowadzenia pociągu lub pojazdu kolejowego, ważne jedynie na określoną w nim infrastrukturę kolejową i kategorię uprawnień. [1] Świadectwo maszynisty wystawia przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury, u którego jest zatrudniony (lub na którego rzecz świadczy usługi) dany maszynista. [2]Kategorie świadectw maszynisty[edytuj]

Rozróżnia się następujące kategorie świadectw maszynisty:

 • kategoria A – obejmująca lokomotywy manewrowe, pociągi robocze, pojazdy kolejowe do celów utrzymaniowych i lokomotywy używane do manewrów [3]
 • kategoria B – obejmująca przewóz osób lub rzeczy [4]

Świadectwo maszynisty może zawierać uprawnienie do prowadzenia pociągów lub pojazdów kolejowych w obu wspomnianych wyżej kategoriach. [5]


Warunki uzyskania świadectwa maszynisty[edytuj]

Warunkami niezbędnymi do uzyskania świadectwa maszynisty są:

 • posiadanie licencji maszynisty
 • odbycie szkolenia i zdanie egzaminu na warunkach określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o transporcie kolejowym
 • spełnianie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych określonych w stosownych przepisach wykonawczych [6]

Tryb wydawania i cofania świadectwa maszynisty[edytuj]

Procedury wydawania wydawania świadectw maszynisty są ustalane przez przewoźników kolejowych lub zarządców infrastruktury i stanowią część ich systemu zarządzania bezpieczeństwem. [7] W procedurach tych podmioty uprawnione do wydawania świadectw maszynisty określają w szczególności:

 • tryb wydawania świadectwa maszynisty, aktualizacji danych w nim zawartych, jego zawieszania i cofania
 • tryb odwołania się od decyzji dotyczącej wydania świadectwa maszynisty, jego zawieszania i cofania
 • tryb i warunki przeprowadzania szkoleń i egzaminów niezbędnych do uzyskania świadectwa maszynisty, uwzględniając konieczność zapewnienia możliwości rozszerzania świadectw na inne linie kolejowe i kategorie uprawnień, w tym okresowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów, niezbędnych dla zachowania ważności świadectwa maszynisty [8]

Powyższe procedury podmioty uprawnione do wydawania świadectw maszynisty podają do publicznej wiadomości w przyjęty przez siebie sposób. [9]

Świadectwo maszynisty jest wydawane na czas określony. W celu zachowania ważności świadectwa maszynista przechodzi okresowe badania lekarskie potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych określonych w stosownych przepisach wykonawczych do UoTK. Maszynista przechodzi też okresowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności w trybie określonym w procedurach ustanowionych przez podmiot wydający świadectwo maszynisty. [10]Przypisy

 1. Art. 22b ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 2. Art. 22b ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 3. Art. 22b ust. 2 pkt. 1 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 4. Art. 22b ust. 2 pkt. 2 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 5. Art. 22b ust. 3 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 6. Art. 22b ust. 1 pkt. 1 - 3 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 7. Art. 22b ust. 4 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 8. Art. 22b ust. 5 pkt. 1-3 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 9. Art. 22b ust. 6 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 10. Art. 22b ust. 7 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)