Świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego – dokument potwierdzający, że pojazd kolejowy jest sprawny technicznie. [1] niezbędny do dopuszczenia danego pojazdu kolejowego do eksploatacji [2]

Świadectwa sprawności technicznej wydaje przewoźnik kolejowy, a dla pojazdów kolejowych wykonujących przewozy w obrębie bocznicy kolejowej może wydawać użytkownik bocznicy kolejowej. Świadectwa sprawności technicznej dla pojazdów kolejowych wykonujących przewozy technologiczne oraz dla wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do robót budowlanych wydaje eksploatujący te pojazdy lub zarządca infrastruktury. Podmiot wydający świadectwo sprawności technicznej określa jednocześnie czas jego ważności, przy czym musi to być czas określony. [3]

Przypisy

  1. Art. 4 ust. 17 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
  2. Art. 24 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
  3. Art. 24 ust. od 2 do 4 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)