Archiwum:KPa-84 Warunki techniczne eksploatacji kotłów

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
KPa-84 Warunki techniczne eksploatacji kotłów
Tytuł teczki KPa-84 Warunki techniczne eksploatacji kotłów parowozowych i kotłów ustawionych w wagonach kolejowych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi kotłami z roku 1984
Data początkowa 1984
Data końcowa 1984
Sygnatura teczki AT-00015
Słowa kluczowe pojazdy trakcyjne, parowozy, kocioł, instrukcja, eksploatacja, dozór techniczny

KPa-84 - Warunki techniczne eksploatacji kotłów parowozowych i kotłów ustawionych w wagonach kolejowych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi kotłami zatwierdzone Zarządzeniem nr 2 Dyrektora Głównego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego z dnia 20 lutego 1984 r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1984 r. Tracą moc wszystkie dotychczas wydane zarządzenia i wytyczne Głównego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego uregulowane niniejszymi warunkami technicznymi. Nakładem PKP Głównego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego.