Archiwum:Normatyw Techniczny NR WD 13

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Normatyw Techniczny NR WD 13
Tytuł teczki NR WD 13 Normatyw techcznicny projektowania wąskotorowych linii kolejowych użytku publicznego o szerokości toru 750 mm
Data początkowa 1964
Data końcowa 1964
Sygnatura teczki AT-00019
Słowa kluczowe linie kolejowe, infrastruktura kolejowa, normatyw techniczny, instrukcja, kolej wąskotorowa

Normatyw Techniczny NR WD 13 projektowania wąskotorowych linii kolejowych użytku publicznego o szerokości toru 750 mm

Załącznik do zarządzenia nr 294 Ministra Komunikacji zamieszczonego w Dzienniku Budownictwa nr 8 z dnia 17 kwietnia 1964 r., pozycja 27

SPIS TREŚCI

Punkt Treść str
1. Postanowienia ogólne 5
1. 1. Przedmiot normatywu 5
1. 2. Ustawy i przepisy związane z budową i przebudową linii wąskotorowych 6
1. 3. Klasyfikacja linii 6
2. Trasa linii 6
2. 1. Trasa linii w powiązaniu z planami zagospodarowania przestrzennego 6
2. 1. 1. Trasa w stosunku do osiedli i miast 6
2. 1. 2. Trasa w stosunku do ośrodków gospodarczych 7
2. 2. Trasa w zależności od warunków geofizycznych 7
3. Układ linii 7
3. 1. Profil podłużny i plan toru na szlaku 7
3. 2. Profil podłuży plan toru na stacji 12
3. 3. Plan stacji 15
3. 4. Odgałęzienia (bocznice) 16
3. 5. Skrzyżowania z kolejami 16
3. 6. Skrzyżowania z drogami 17
3. 7. Skrajnia 17
3. 8. Urządzenia poza pasem wywłaszczenia kolejowego 18
4. Układ funkcjonalny linii 18
4. 1. Podtorze 18
4. 2. Nawierzchnia 21
4. 3. Mosty 22
4. 4. Przepusty 24
4. 5. Znaki drogowe 25
4. 6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego 25
4. 7. Urządzenia związane 25
4. 7. 1. Budynki administracyjne 25
4. 7. 2. Lokomotywownie 26
4. 7. 3. Urządzenia stacyjne (perony, rampy, ogrodzenia, drogi dojazdowe, place naładunkowe i wyładunkowe) 30
4. 8. Zaopatrzenie kolei w wodę na liniach z trakcją parową 31
4. 9. Instalacje elektryczne 32