Enkol:O Enkol EN

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Enkol.pl or Internetowa Encyklopedia KolejnictwaInternet encyclopedia of railway is based on MediaWiki software and based on a model of openly editable content. In general principle is similar to but focused on railway matters.

Cele[edytuj]

Celem Internetowej Encyklopedii Kolejnictwa stanowi uzupełnianie dla Wikipedii w zakresie tematyki dotyczącej kolei i dziedzin bezpośrednio z nią powiązanych, w obszarach w których posiadane informacje, pozwalające rozbudować artykuł, nie mogą być wykorzystanie na Wikipedii z powodu obowiązujących w niej zasad (np. brak encyklopedyczności, OR, prawa autorskie itd.).

Kryterium encyklopedyczności[edytuj]

Przykładowo na Wikipedii można opisywać serie typów taboru, które posiadały przynajmniej prototyp, zaś na Enkolu chętnie zbieramy informacje o pojazdach wyłącznie planowanych, które nie wyszły poza fazę projektową. Jednocześnie zbieramy np. wykazy taboru czy wręcz opisy poszczególnych egzemplarzy. Podobnie tworzymy bazę artykułów z czasopism branżowych, co na Wikipedii mogłoby podpadać pod zasadę pl:WP:CWNJ#WYKAZ

Badania własne[edytuj]

Jedną z zasad Wikipedii jest czyli "No original research" (brak badań własnych). Tym samym wiele drobiazgów z historii kolejnictwa umyka tam uwadze. Tworząc Enkol, kierowaliśmy się zasadą, że OR nie jest zły o ile jest poparty źródłami, choć do źródeł zaliczamy również wiedzę wynikającą z doświadczeń czy wywiadów z dawnymi pracownikami kolejowymi.

Prawa autorskie[edytuj]

O ile fundamentalną zasadą Wikipedii są wolne licencje, to w ramach Enkolu dopuszczamy wgrywanie zdjęć czy materiałów objętych prawami autorskimi, ale jedynie wówczas, gdy są one wgrane przez samego autora.

Główne dziedziny tematyczne[edytuj]

Kolejnictwo, jako główna dziedzina, zostało podzielone na następujące główne działy:

Powyższe działy zawierają dalsze podkategorie.

Dodawanie nowych artykułów i edycje istniejących[edytuj]

Dodawaniem nowych artykułów i edytowaniem istniejących może zająć się każdy zarejestrowany użytkownik encyklopedii. Nie jest wymagana rejestracja, ale daje ona pewne ułatwienia i przydatne funkcje.

Źródła informacji[edytuj]

Informacje zamieszczane w Internetowej Encyklopedii Kolejnictwa mogą pochodzić z praktycznie wszystkich dostępnych użytkownikowi źródeł, o ile są wiarygodne. Mogą to być np. opracowania naukowe i wszelkiego rodzaju dokumenty, ale także i przekazy ustne od ludzi związanych z opracowywana tematyką lub nawet własne doświadczenia, obserwacje i praktyka. Nie zwalnia to jednak autorów artykułów z obowiązku podawania informacji o wykorzystanych źródłach.

Tworząc artykuły należy pamiętać o konieczności przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw autorskich, w tym w szczególności nie publikować w serwisie tekstów (lub innych dzieł) objętych prawami autorskimi osób trzecich, a w przypadku zamieszczania tekstów (lub innych dzieł) opublikowanych wcześniej na wolnych licencjach - pamiętać o konieczności przestrzegania zawartych w nich warunków dalszego rozpowszechniania i / lub modyfikacji tychże utworów.

Społeczność edytorów Enkolu[edytuj]

Do społeczności edytorów, może dołączyć każdy i każdy może edytować wedle swojej preferencji. Enkol nie posiada redaktora naczelnego i nikt nie może narzucać innym swojej woli. Wszelkie ustalenia są dokonywane na zasadzie konsensusu społeczności, na podstawie dyskusji na Forum.

Żaden edytor, nie może składać oświadczeń woli w "imieniu Enkolu" do podmiotów zewnętrznych.