Wypadek

Z Enkol
(Przekierowano z Incydent)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wypadek - w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym to – niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska. Do wypadków zalicza się w szczególności:

 • kolizje
 • wykolejenia
 • zdarzenia na przejazdach
 • zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu
 • pożar pojazdu kolejowego [1]

Szczególnym rodzajem wypadku w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym jest poważny wypadek. Poważny wypadek to wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem pociągu lub innym podobnym zdarzeniem:

 • z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej pięcioma ciężko rannymi lub
 • powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej lub środowiska, które mogą zostać natychmiast oszacowane przez komisję badającą wypadek na co najmniej 2 miliony euro, mający oczywisty wpływ na regulacje bezpieczeństwa kolei lub na zarządzanie bezpieczeństwem. [2]

W ustawie wyróżniono ponadto incydenty. Do kategorii tej zalicza się każde zdarzenie inne niż wypadek lub poważny wypadek, związane z ruchem pociągów i mające wpływ na jego bezpieczeństwo. [3]

Organem państwowym powołanym do badania poważnych wypadków, wypadków i incydentów jest powołana przy ministrze właściwym do spraw transportu Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych [4].


Przypisy

 1. Art. 4 ust. 45 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 2. Art. 4 ust. 46 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 3. Art. 4 ust. 47 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
 4. Art. 28a ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)