Przejazd kolejowy

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przejazd kolejowy – skrzyżowanie toru lub torów kolejowych i drogi znajdujących się na tym samym poziomie. Najczęstsze zabezpieczenia to sygnalizacja świetlna, sygnalizacja akustyczna i rogatki. Przed niektórymi przejazdami na szlaku montuje się także tarcze ostrzegawcze przejazdowe, informujące maszynistę o sprawności urządzeń na przejeździe.

Według danych PKP PLK w Polsce w roku 2016 funkcjonowało 14 681 przejazdów kolejowych, w tym 12 612 na eksploatowanych liniach kolejowych.

Podział przejazdów kolejowych[edytuj]

Przejazdy kolejowe dzieli się na:

pod względem ilości torów

  • jednotorowe
  • wielotorowe

pod względem kategorii przejazdu

  • A – przejazdy obsługiwane przez dróżnika, wyposażone w rogatki oraz zwykle sygnalizację świetlną (47%)
  • B – przejazdy obsługiwane automatycznie, wyposażone w półrogatki oraz sygnalizację świetlną i dźwiękową (23%)
  • C – przejazdy obsługiwane automatycznie, wyposażone w sygnalizację świetlną i dźwiękową (27%)
  • D – przejazdy oznakowane jedynie znakami drogowymi
  • E – przejścia piesze, wyposażone lub niewyposażone w sygnalizację świetlną i dźwiękową (2%)
  • F – przejazdy niepubliczne (1%)

W nawiasach podano procentowy udział tego typu przejazdów w ogólnej ich liczbie w Polsce.

Oznakowanie[edytuj]

Oznaczenia stosowane na szlaku kolejowym lub bocznicy:

Oznaczenia stosowane na drodze:

Bibliografia[edytuj]

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie – Dz. U. z 2015 r. poz. 1744
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – Dz. U. z 2003 r. poz. 2181