Kolej torfowa

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kolej torfowa - wąskotorowa kolej przemysłowa eksploatowanej przez zakład torfowy lub kotłownię opalana torfem. W Polsce produkcja torfu służy głownie do celów ogrodniczych, w krajach byłego ZSRR spotyka się większa ilość kotłowni opalanych torfem i obsługiwanych przez kolej wąskotorową. Ze względu na właściwości torfu stosuje się lekkie szyny, często w postaci przęseł patentowych , które w razie wyczerpania złoża są rozbierane i przenoszone w inne miejsce. Polskie koleje torfowe posiadają szerokość toru 600 mm, w krajach byłego ZSRR było to zwykle 750mm, w Niemczech, Holandii i Irlandii prześwity wahały się od 600mm do 900mm.

Historia[edytuj]

Torf to masa organiczna powstająca z obumarłej roślinności bagiennej. Kiedyś używano jako opał, co obecnie nadal ma miejsce m.in w Rosji, w Estonii czy na Ukrainie, a obecnie jest używany w ogrodnictwie i kosmetyce. Większość zakładów torfowych używa kolei wąskotorowej jako środka transportu materiału, po jego zebraniu z pola torfowego. W Polsce pierwsze kopalnie torfu powstały po II wojnie światowej. Pociągi od zawsze składały się z małej lokomotywy np. Ls600, Ns1 lub Diema, a czasem GLs30 oraz WLs50 i kilku/kilkunastu specjalnych wagoników do przewozu torfu. Cięższe lokomotywy bywają używane na liniach prowadzących od pola torfowego do zakładu przeróbczego. W chwili obecnej byt tych kolejek nie jest zagrożony.Polskie zakłady wykorzystujące koleje wąskotorowe[edytuj]

ZT Lasland Grądy

HolLas Rucianka

ZT Krakulice

ZT Podczerwone

Przrzemtorf

ZT Parsęcko

ZT Karaska

ZT Budwity

ZT Józefowo

Bioprodukty - Samlino k. Golczewa