Masa pojazdu kolejowego

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Masa pojazdu kolejowego jest pojęciem dość ogólnym, ponieważ normy oraz akty prawne definiują różne rodzaje mas związanych z pojazdem kolejowym. Stąd podając masę pojazdu kolejowego konieczne jest określenie jakiego rodzaju masy dotyczy podawana wartość.

Geneza[edytuj]

Historycznie rozróżnienie rodzajów mas, wiąże się przede wszystkim z dużą masą węgla i wody potrzebnej do pracy parowozu, gdzie różnica między masą pustej lokomotywy względem masy lokomotywy przygotowanej do służby była istotna. Jest to szczególnie widoczne gdy porównamy masy materiałów eksploatacyjnych względem masy pustego pojazdu, w branży motoryzacyjnej do branży kolejowej

Pojazd Rodzaj pojazdu Masa pustego pojazdu Masa zapasu paliwa % udział masy paliw w masie pojazdu gotowego do jazdy
Fiat 518 samochód osobowy (1934–1939) 1070 kg 31,5 kg (45 l) 2,9%
Fiat 621 samochód ciężarowy (1935-1939) 2350 kg 56 kg (80 l) 2,4%
OKz32 parowóz tendrzak (1934–1936) 95,8 t 22,6 t (woda i węgiel) 19%

Kolejnym argumentem dla wyszczególnienia różnych rodzajów mas była niezaniebdywalna masa metalowych elementów zużywających się w trakcie eksploatacji. Tu przede wszystkim należy wskazać zużycie obręczy (wieńców) kół oraz klocków hamulcowych.

Rodzaje mas[edytuj]

Wedle opisu zakresu ze strony sklep.pkn.pl, norma PN-EN 15663 „Kolejnictwo – Masy pojazdu” definiuje:


Jednak należy podkreślić, że jest to norma w angielskiej wersji językowej, zaś określenia poszczególnych mas możemy znaleźć również w aktach prawnych, które definicyjnie są nadrzędne względem słownictwa norm, a tym bardziej słownictwa strony internetowej sklepu norm.

Zobacz też[edytuj]

Słowniczek[edytuj]

BS EN 15663 PN-EN 15663 TSI Loc&Pas / RST (PL) Francuski Niemiecki
Dead mass Martwa masa Ciężar własny Masse morte Leermasse
Design mass in working order Masa projektowa w gotowości do eksploatacji Masa projektowa bez obciążenia użytkowego (tzw. masa służbowa) Masse de conception en ordre de marche Auslegungsmasse des betriebsbereiten Fahrzeugs
Design mass under normal payload Masa projektowa przy normalnym obciążeniu użytkowym Masa projektowa przy normalnym obciążeniu użytkowym Masse de conception en charge normale Auslegungsmasse bei normaler Zuladung
Design mass under exceptional payload Masa projektowa przy wyjątkowym obciążeniu użytkowym Masa projektowa przy dopuszczalnym obciążeniu użytkowym Masse de conception en charge exceptionnelle Auslegungsmasse bei außergewöhnlicher Zuladung
Operational mass, in working order Masa operacyjna w gotowości do eksploatacji Masse opérationnelle en ordre de marche Betriebsmasse des betriebsbereiten Fahrzeugs
Operational mass under normal payload Masa operacyjna przy normalnym obciążeniu użytkowym Masa pojazdu przy normalnym obciążeniu użytkowym Masse opérationnelle en charge normale Betriebsmasse bei normaler Zuladung.