Podróżny

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podróżny - w rozumieniu prawa przewozowego - każda osoba dokonująca przejazdu na podstawie umowy przewozu.


Podróżny a pasażer[edytuj]

Chociaż w języku potocznym słowa podróżny i pasażer są synonimami[1], to obowiązujące w Polsce przepisy regulujące przewóz osób rozróżniają te pojęcia.

Prawo przewozowe, mające zastosowanie do przewozu osób każdym środkiem transportu z wyjątkiem transportu morskiego i konnego [2] stosuje konsekwentnie pojęcie podróżny; natomiast Kodeks morski[3], Prawo lotnicze[4] oraz ustawa o żegludze śródlądowej[5] w odniesieniu do osób odbywających podróż na podstawie umowy przewozu stosują termin pasażer.

Biorąc pod uwagę powyższe w świetle polskiego prawa terminem właściwym do określenia osoby odbywającej podróż koleją jest słowo podróżny, choć nie jest to ściśle przestrzegane, np. w polskiej wersji językowej rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1371/2007/WE dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym[6] tłumacz używa terminów pasażer i podróżny wymiennie.


Prawa i obowiązki podróżnego[edytuj]

Prawa i obowiązki podróżnego są w Polsce uregulowane przez kilka aktów prawnych. Są nimi:

Całość zagadnień związanych z prawami i obowiązkami podróżnego omówiona jest w artykule prawa i obowiązki podróżnego.


Przypisy

  1. Słownik synonimów. [dostęp 2012-02-02].
  2. Art. 1.1 Prawa przewozowego (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 z późniejszymi zmianami)
  3. Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545
  4. Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112
  5. Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43
  6. Rozporządzenia Rady nr 1371/2007/WE z dnia 23.10.2007 w sprawie praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315/14)