Pomoc:Gadget-HotCat

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

HotCat - narzędzie służące do szybkiego dodawania kategorii do artykułów.
Aby dodać nowy lub istniejący artykuł (plik) do kategorii należy:

  • kliknąć "(+)" aby otworzyć okienko wyszukiwania kategorii i wpisać do niego nazwę poszukiwanej kategorii (lub jej fragment). Po znalezieniu właściwej kategorii kliknąć "OK".
  • Kliknąć "(++)" jeśli chcemy dodać do artykułu od razu kilka kategorii (dalsze postępowanie jest takie samo, jak w punkcie powyżej)
  • Kliknąć "(-)" aby usunąć kategorię z artykułu
  • Kliknięcie "(↓)" pozwala przeglądać listę kategorii podrzędnych względem tej, do której aktualnie należy artykuł
  • Kliknięcie "(↑)" z kolei pozwala przeglądać listę kategorii nadrzędnych względem tej, do której aktualnie należy artykuł.

Wybierając kategorię należy pamiętać o tym, że zgodnie z przyjętymi w Enkolu zasadami poszczególne artykuły mogą należeć wyłącznie do kategorii najbardziej podrzędnych (tj. znajdujących się na samym końcu "gałęzi" drzewa kategorii, albo, mówiąc inaczej, do takich, do których nie należą inne kategorie). Rzecz jasna artykuł może należeć do kilku kategorii jednocześnie.

Kategorie niebędące kategoriami najbardziej podrzędnymi mogą zawierać wyłącznie inne kategorie.

W przypadku wątpliwości co do zasad kategoryzacji artykułów i kategorii należy poddać sprawę pod dyskusję na Portalu społeczności lub skontaktować się z jednym z adminów.