Katalog książek - pomoc

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strona główna Przeszukaj katalog Dodaj wpis do katalogu Pomoc Statystyki

Jak prawidłowo dodać wpis do katalogu książek[edytuj]

Wstęp[edytuj]

Utworzenie karty katalogowej jest bardo proste - wystarczy wypełnić formularz i zapisać edycję. Jednak w celu ułatwienia późniejszego korzystania z katalogu książek warto i należy kilku podstawowych zaleceń oraz pamiętać o zwyczajnej staranności: dbać o to, aby dane były wpisane dokładnie, bez błędów ortograficznych, literowych itp.

Pole "Tytuł"[edytuj]

Należy wpisać pełny tytuł książki. Pole obowiązkowe

Pole "Podtytuł"[edytuj]

Należy wpisać podtytuł książki, jeśli jest. Jeśli nie ma, to pole należy zostawić puste. Pole nieobowiązkowe

Pole "Autor"[edytuj]

 • Pole obowiązkowe
 • Pole ma funkcję autouzupełniania. Podczas wpisywania danych formularz "podpowiada". Jeśli na liście podpowiedzi są już dane autora, to należy wybrać je z listy. Jeśli nie ma, to należy podpowiedź zignorować i wpisać dane ręcznie.

Uwaga: funkcja autouzupełniania nie do końca radzi sobie z literami ze znakami diakrytycznymi (czyli ogonkami, kropkami, czy umlautami). Jeśli zatem nazwisko autora zawiera litery z polskimi znakami, a chcemy żeby system uzupełnił dane za nas, to należy wpisywać je bez polskich znaków. Formularz je wyszuka i wyświetli podpowiedź już z polskimi znakami. Przykład:

Chcemy wpisać "Płóciennik Marek". Żeby jednak uzyskać podpowiedź wpisujemy: "Plociennik Marek"


Help-kat-art.jpg
 • Informacje o autorze należy podać w formacie "nazwisko imię". Przykład:

Kowalski Jan

 • Jeśli artykuł ma kilku autorów, to należy podać wszystkich
 • Jeśli nie podano imienia i nazwiska autora, to należy wpisać: brak
 • Jeśli podano jedynie inicjały albo pseudonim, to należy wpisać te inicjały albo pseudonim

Omówienie[edytuj]

Należy zwięźle opisać o czym jest dana książka. Albo innymi słowy: aby użytkownik czytający to streszczenie miał pojęcie, jakie informacje w niej znajdzie. Pole nieobowiązkowe.

Słowa kluczowe[edytuj]

w tej rubryce należy podać co najmniej jedno słowo kluczowe. Jeśli np. książka omawia parowozy eksploatowane na polskich kolejach wąskotorowych, to należy wpisać np.: koleje wąskotorowe w Polsce, tabor kolei wąskotorowych.
Sugerujemy jednocześnie aby nie tworzyć bez potrzeby nowych słów kluczowych i, o tyle, o ile jest to możliwe, korzystać z tych podpowiadanych przez formularz.

Wydawca[edytuj]

Należy podać nazwę wydawnictwa, które wydało daną książkę. Jeśli pozycja została wydana np. przez jednostkę organizacyjną Polskich Kolei Państwowych, to zamiast nazwy wydawnictwa należy podać nazwę tej jednostki, np. "Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych". Jeśli nie podano nazwy wydawcy, to należy wpisać "brak". Pole obowiązkowe.

Miejsce wydania[edytuj]

Należy podać miejsce wydania podane w stopce wydawniczej lub na okładce. Jeśli nie podano - wpisać "brak". Pole obowiązkowe.

Rok wydania[edytuj]

W tym polu należy podać rok wydania danej książki podany w stopce wydawniczej lub na okładce. Jeśli nie podano - wpisać "brak". Pole obowiązkowe.

Tom[edytuj]

W przypadku dzieł wielotomowych należy podać numer danego tomu. W pozostałych przypadkach należy zostawić pole puste. Pole nieobowiązkowe.

ISBN[edytuj]

Tu należy podać numer ISBN danej książki, jeśli jest. W przeciwnym razie należy zostawić pole puste. Pole nieobowiązkowe

Sygnatura[edytuj]

Pole służy do podania sygnatury nadanej przez właściciela książki. Jeśli właściciel nie oznacza książek sygnaturami, to należy pole zostawić puste. Pole nieobowiązkowe.

Sygn. top. i Sygn. top. cz.[edytuj]

Pola służące do podania sygnatury topograficznej danej książki. Innymi słowy - tu należy podać np. oznaczenie półki, na której książka jest przechowywana.

 • Pole Sygn. top. służy do podania stałej sygnatury topograficznej
 • Pole Sygn. top. cz. (sygnatura topograficzna czasowa) do podania czasowej sygnatury topograficznej (np. jeśli właściciel książki zabrał ją do pracy i tam jej używa).
 • Oba pola nie są obowiązkowe

Właściciel[edytuj]

Tu należy podać imię i nazwisko właściciela książki lub inne określenie umożliwiające innym edytorom Enkolu zidentyfikowanie właściciela danej książki (np. nazwe stosowaną na Enkolu lub powszechnie znaną ksywkę). Pole obowiązkowe.

Czytelnik[edytuj]

Jeśli dzieło zostało fizycznie komuś wypożyczone, to tutaj można wpisać informację o tym. Zasady takie same, jak w przypadku pola Właściciel. Pole nieobowiązkowe.

Op. fiz.[edytuj]

Pola opisane jako Op. fiz. zawierają poszczególne elementy opisu fizycznego danej książki. Wszystkie pola z tej kategorii są nieobowiązkowe.

 • Op. fiz.: strony - liczba stron
 • Op. fiz.: ilustracje - liczba ilustracji
 • Op. fiz.: oprawa - rodzaj okładki, np. twarda, miękka, brak
 • Op. fiz.: wymiar - wymiary książki
 • Op. fiz.: inne - inne elementy opisu fizycznego istotne lub przydatne zdaniem dokonującego wpisu do katalogu


Uwaga: Informacje na temat liczby stron, ilustracji, czy o wymiarach można znaleźć w katalogach bibliotek publicznych lub naukowych, np. Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, czy bibliotek uczelnianych


Przykładowe linki do katalogów: