Pomoc:Jak wybrać właściwą licencję?

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przesyłanie na Enkol plików wcześniej niepublikowanych[edytuj]

Licencje dla plików, których jesteś autorem[edytuj]

O autorstwie danego pliku mówimy wówczas, gdy jest to:

 • zdjęcie wykonane przez Ciebie,
 • rysunek, mapa, plan, schemat narysowany przez Ciebie przy wykorzystaniu programów graficznych lub wykonany przez Ciebie na papierze i zeskanowany

Zalecaną i podstawową licencją stosowaną dla plików, które są przesyłane na Enkol przez ich autora jest licencja CC-BY-SA 3.0 (Uznanie autorstwa, na tych samych warunkach).

Możesz też zastosować mniej restrykcyjną licencję CC-BY 3.0 (uznanie autorstwa), która nie nakłada obowiązku stosowania tej samej licencji dla dzieł pochodnych.
Możesz też zastosować bardziej restrykcyjną, zastrzegając, że nie życzysz sobie aby Twoje dzieła wykorzystywano do celów komercyjnych - w takim razie wybierz licencję CC-BY-SA-NC 3.0 (Uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach) lub licencję CC-BY-NC 3.0 (uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne).

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach możesz zastrzec pełnię praw autorskich do przesyłanych na Enkol plików. W tym celu należy skontaktować się z jednym z biurokratów w celu przedstawienia mu uzasadnienia i uzyskania akceptacji.

Licencje dla plików, których nie jesteś autorem[edytuj]

Jeśli plik jest skanem zdjęcia, rysunku czy innego dokumentu, których nie jesteś autorem, wówczas należy wybrać licencję zależnie od tego czy masz kontakt z autorem, czy też dokument należy już do domeny publicznej.

Konieczne jest w tym wypadku posiadanie zgody autora na ich publikację oraz uzgodnienie z nim, na jakiej licencji mogą one być publikowane w naszym serwisie.

  • Jeśli autor wyraził zgodę na publikację pliku na jednej z wolnych licencji, to należy zamieścić stosowną licencję oraz nick lub imię i nazwisko autora
  • Gdy autor zastrzegł pełnię praw autorskich - należy zamieścić stosowną informację, imię i nazwisko autora oraz jego dane kontaktowe i link do serwisu, z którego pochodzą

Przesyłanie na Enkol plików publikowanych wcześniej[edytuj]

Przesyłanie plików skanowanych osobiście[edytuj]

Dotyczy tylko dokumentów, które należą do domeny publicznej.

Import z Wikipedii[edytuj]

Pliki importowane z Wikipedii lub Commons należy umieszczać na Enkolu z taką samą licencją, ż jaką były zamieszczone w serwisie źródłowym. Jeśli istnieje możliwość wyboru licencji GFDL lub Cratiive Commons (CC-BY-SA), należy wybrać licencję Creative Commons - jest po prostu łatwiejsza w użyciu

Należy też pamiętać o podaniu w opisie pliku jego źródła oraz nicka lub imienia i nazwiska autora. Wyjątkiem są anonimowe pliki znajdujące się w domenie publicznej (public domain).

Import z innych serwisów[edytuj]

Import plików z innych serwisów jest dopuszczalny w dwóch wypadkach:

 • Gdy są one publikowane na jednej z wolnych licencji - plik może zostać wtedy opublikowany w Enkolu na tej samej licencji, na której był publikowany w pierwotnym serwisie pamiętając też o podaniu informacji o jego źródle oraz nicku / imieniu i nazwisku autora.
 • Gdy autor wyraził zgodę na ich publikację na Enkolu.
  • Jeśli autor wyraził zgodę na publikację pliku na jednej z wolnych licencji, to należy zamieścić stosowną licencję oraz nick lub imię i nazwisko autora oraz link do serwisu, z którego pochodzą.
  • Gdy autor zastrzegł pełnię praw autorskich - należy zamieścić stosowną informację, imię i nazwisko autora oraz jego dane kontaktowe i link do serwisu, z którego pochodzą