Regulamin techniczny

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin techniczny - dokument zawierający szczegółowe postanowienia dostosowujące ogólnie obowiązujące przepisy do warunków miejscowych, w zakresie czynności związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i manewrów oraz obsługą punktów ekspedycyjnych, odcinków zdalnego prowadzenia ruchu i bocznic kolejowych. Zarządca infrastruktury sporządza regulaminy techniczne według szczegółowych zasad określonych w przepisach wewnętrznych.[1].


Przypisy

  1. §6 pkt. 1 i 2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, (Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1444 z późniejszymi zmianami)

.