Rm 1

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rm 1 (Do mnie) - ręczny i słuchowy sygnał podawany przy manewrach oznaczający, że należy jechać w kierunku dającego sygnał.

Gdyby podanie lub odebranie sygnału Rm 1 było utrudnione lub niemożliwe, to w przypadkach, w których wymagane jest podanie z nastawni sygnału "Do mnie", sygnał ten można zastąpić słowami "Jechać w kierunku..." przekazanymi za pomocą urządzeń łączności. "

  • Dzienny obraz sygnału: chorągiewka sygnałowa koloru żółtego lub ręka poruszana poziomo
  • Nocny obraz sygnału: ręczna latarka z białym światłem poruszana poziomo
  • Brzmienie sygnału dźwiękowego: dwa długie tony dawane gwizdawką ustną lub trąbką


Źródło[edytuj]

§94 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, (Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1444 z późniejszymi zmianami)