Rm 2

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rm 2 (Ode mnie) - ręczny i słuchowy sygnał podawany przy manewrach oznaczający, że należy jechać w kierunku od podającego sygnał.

Gdyby podanie lub odebranie sygnału Rm 2 było utrudnione lub niemożliwe, to w przypadkach, w których wymagane jest podanie z nastawni sygnału "Ode mnie", sygnał ten można zastąpić słowami "Jechać w kierunku..." przekazanymi za pomocą urządzeń łączności."

  • Dzienny obraz sygnału: chorągiewka sygnałowa koloru żółtego lub ręka poruszana pionowo
  • Nocny obraz sygnału: ręczna latarka z białym światłem poruszana pionowo
  • Brzmienie sygnału dźwiękowego: jeden długi ton dawany gwizdawką ustną lub trąbką


Źródło[edytuj]

§94 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, (Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1444 z późniejszymi zmianami)