Rm 3

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rm 3 (Zwolnić) - ręczny i słuchowy sygnał podawany przy manewrach nakazujący zmniejszenie prędkości.

  • Dzienny obraz sygnału: chorągiewka sygnałowa koloru żółtego lub ręka poruszana powolnym ruchem po łuku do góry i na dół
  • Nocny obraz sygnału: latarka sygnałowa z białym światłem poruszana powolnym ruchem po tuku do góry i na dół
  • Brzmienie sygnału: kilka przeciągłych tonów gwizdkiem lub trąbką


Źródło[edytuj]

§94 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, (Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1444 z późniejszymi zmianami)