Rm 4

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rm 4 (Stój) - ręczny i słuchowy sygnał podawany przy manewrach nakazujący zatrzymanie manewrującego taboruu.

  • Dzienny obraz sygnału: zataczanie okręgu rozwiniętą chorągiewką, innym przedmiotem lub ręką
  • Nocny obraz sygnału: zataczanie okręgu ręczną latarką ze światłem białym
  • Brzmienie sygnału: trzy krótkie szybko po sobie następujące tony gwizdkiem lub trąbką kilkakrotnie powtórzone


Źródło[edytuj]

§94 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, (Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1444 z późniejszymi zmianami)