Rm 5

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rm 5 (Odrzucić) - ręczny i słuchowy sygnał podawany przy manewrach nakazujący odrzucenie przetaczanego taboru od składu lub pojazdu trakcyjnego.

  • Dzienny obraz sygnału: chorągiewka sygnałowa koloru żółtego lub ręka poruszana dwukrotnie poziomo, a następnie pionowo do góry i szybko na dół
  • Nocny obraz sygnału: latarka sygnałowa z białym światłem poruszana dwukrotnie poziomo, a następnie pionowo do góry i szybko na dół
  • Brzmienie sygnału: dwa długie i jeden krótki ton gwizdkiem lub trąbką


Źródło[edytuj]

§94 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, (Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1444 z późniejszymi zmianami)