S 6

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

S 6 (Jazda z prędkością nieprzekraczającą 100 km/h, a potem z największą dozwoloną prędkością) - sygnał nadawany przez semafor świetlny zezwalający na jazdę z prędkością nie większą niż 100 km/h i informuje, że na następnym semaforze, jeżeli semafor nadający sygnał S 6 jest z nim uzależniony, nadawany jest sygnał zezwalający na jazdę z największą dozwoloną prędkością;

  • Obraz sygnału: dwa światła na semaforze w jednym pionie: dolne światło pomarańczowe ciągłe, a pod nim świetlny pas zielony poziomy, górne światło — zielone ciągłe.

Źródło[edytuj]

§68 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, (Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1444 z późniejszymi zmianami)