Generowanie spisu treści czasopisma

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Niniejszy formularz umożliwia wygenerowanie spisu treści danego numeru lub rocznika wybranego czasopisma.

Pola Tytuł czasopisma oraz Rocznik są obowiązkowe.

Pole Wyszukiwanie widoczne w prawym górnym rogu tabelki z wynikami wyszukiwania pozwala na zawężenie wyniku wyszukiwania poprzez wprowadzenie wyszukiwanego słowa (np. nazwiska czy serii lokomotywy). Dane słowo jest wyszukiwane ze wszystkich znalezionych wyników, a nie tylko z pierwszej widocznej strony.


Uwaga: Katalog nie jest kompletny. Obecnie obejmuje niemal wszystkie numery "Kolei Małych i Dużych", około połowy "Parowozików", częściowo "Świat Kolei" i raczej fragmentarycznie "Stalowe Szlaki". Plus pojedyncze artykuły z innych czasopism.

Tytuł czasopisma (obowiązkowe)

Rocznik (obowiązkowe)

Numer
Format: rok/nr w roku/numer w ogóle. Przykład: 1995/01/28