Przeszukiwanie Archiwum

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


  • W celu wyszukania zasobu archiwalnego należy w poniższe pola wpisać kryteria wyszukiwania.
  • Aby otrzymać listę wszystkich dokumentów znajdujących się w Archiwum należy pozostawić wszystkie pola puste i kliknąć "Uruchom zapytanie".

Sposób użycia

  1. Podczas wpisywania kryteriów wyszukiwania nie należy używać polskich znaków.
  2. Należy wpisać tylko te kryteria wyszukiwania, które nas interesują. Pozostałe pola należy zostawić puste
  3. Wypełnienie tylko pola "Data początkowa" spowoduje wyszukanie dokumentów wytworzonych w danym roku i młodszych
  4. Wypełnienie tylko pola "Data końcowa" spowoduje wyszukanie dokumetów wytworzonych w danym roku i starszych
  5. Wypełnienie pól "Data początkowa" i "Data końcowa" spowoduje wyszukanie dokumentów wytworzonych pomiędzy podanymi latami włączając te lata.
  6. Możliwe jest wyszukiwanie z użyciem jednego słowa kluczowego lub dwóch słów kluczowych. W przypadku użycia dwóch słów kluczowych konieczne jest wybranie operatora logicznego AND albo OR. Wybranie operatora logicznego AND spowoduje wyszukanie jedynie dokumentów posiadających jednocześnie oba słowa kluczowe. Wybranie operatora logicznego OR spowoduje wyszukanie wszystkich dokumentów posiadających przynajmniej jedno z podanych słów kluczowych.
  7. Wybranie operatora logicznego i niepodanie któregokolwiek ze słów kluczowych spowoduje wygenerowanie bezsensownego wyniku. Należy zatem pamiętać, że w przypadku użycia jednego słowa kluczowego należy wypełnić tylko pierwsze pole, nie wybierać operatora logicznego, a pole drugiego słowa kluczowego pozostawić puste.

Tytuł teczki
Data początkowa
Data końcowa
Slowo kluczowe
Czy dodać kolejne słowo kluczowe i warunek?
Slowo kluczowe
Sygnatura