Stacja styczna

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stacja styczna to stacja kolejowa leżąca na styku linii kolejowych o różnych rozstawach torów. Najczęściej są to stacje kolei wąskotorowych położone obok normalnotorowych. Często na stacjach stycznych był prowadzony rozładunek i załadunek towarów z pociągów wąskotorowych na normalnotorowe i odwrotnie.