Szablon:EUR-Lex

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


[edytuj] [[[:Szablon:Odśwież]]] Dokumentacja


Opis[edytuj]

Niniejszy szablon służy do automatycznego generowania linków do oficjalnego systemu informacji prawnej Unii Europejskiej EUR-Lex. Przy jego użyciu tworzy się linki do podstron zawierających informacje o konkretnych dyrektywach, rozporządzeniach lub innych ogłoszonych aktach unijnych.

Instrukcja obsługi[edytuj]

{{EUR-Lex|seria=tutaj seria L lub C|numer=numer danej ustawy|rok=tutaj rok ogłoszenia aktu|miesiac=miesiąc ogłoszenia|dzien=dzień ogłoszenia}}

Przykład[edytuj]

{{EUR-Lex|seria=L|numer=199|rok=2007|miesiac=07|dzien=31}}

Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007

{{EUR-Lex|seria=L|numer=5|rok=2001|miesiac=01|dzien=10}}

Dz. Urz. WE L 5 z 10.01.2001

{{EUR-Lex|seria=L|numer=167|rok=2004|miesiac=04|dzien=30}}

Dz. Urz. UE L 167 z 30.04.2004

{{EUR-Lex|seria=L|numer=168|rok=2004|miesiac=05|dzien=01}}

Dz. Urz. UE L 168 z 01.05.2004

Uwagi[edytuj]

Szablon automatycznie rozpoznaje, czy dziennik urzędowy nosił nazwę Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (dla aktów ogłoszonych od 1 lutego 2002 r. włącznie zamieszcza skrót Dz. Urz. UE) lub Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich (dla aktów ogłoszonych do 31 stycznia 2002 r. włączanie zamieszcza skrót Dz. Urz. WE).

Szablon również automatycznie rozpoznaje, czy dziennik urzędowy (według zasad ogólnych, gdyż czasem ukazują się numery specjalne w wybranych językach) ogłaszany był w języku polski (tj. od Dz. Urz. UE L 168 z 01.05.2004) czy też nie (wówczas linkuje do wersji angielskojęzycznej, tj. do numeru 167 z 2004 r.).

Błędy i złe wywołania[edytuj]

Szablon korzysta z funkcji if. W przypadku nie określenia danych parametrów szablon zwróci napisane czerwonymi literami ostrzeżenie o niewypełnieniu wszystkich parametrów.

Zobacz też[edytuj]
Szablony redakcyjne