Użytkownik bocznicy kolejowej

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Użytkownik bocznicy kolejowej – podmiot działający w obrębie bocznicy kolejowej, będący jej właścicielem lub władającym na podstawie innego tytułu prawnego. [1]

Przypisy

  1. Art. 4 ust. 10a Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)