Archiwum:E10 - Przepisy projektowania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego (1972)

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
E10 - Przepisy projektowania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego (1972)
Tytuł teczki E10 - Przepisy projektowania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego
Data początkowa 1972
Data końcowa 1975
Sygnatura teczki AT-00094
Słowa kluczowe srk, zrk, sterowanie ruchem kolejowym, zabezpieczenie ruchu kolejowego, E10, WTB-E10, projektowanie, instrukcje, przepisy


Wprowadzenie

E10-1972-001.JPG

E10 - Przepisy projektowania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego ważne od 1972 roku są tekstem jednolitym aktu prawnego zatwierdzonego 28 marca 1951 roku przez Ministra Kolei i uwzględniają 5 poprawek zarządzonych przez Ministerstwo Kolei w latach 1952-1955 oraz 8 poprawek zarządzonych przez Ministerstwo Komunikacji w latach 1958-1971. Omawiany egzemplarz jest maszynopisem uwzględniającym nową, jednolitą numerację rozdziałów i stanowi zapowiedź wydania książkowego.

Materiał ze zbiorów własnych zeskanował i udostępnił Mariusz Herchold.

Treść przepisów

Obwieszczenie

Spis rzeczy

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział II - Układ torów i ustawienie semaforów, tarcz oraz wskaźników

Układ torów i rozjazdów z punktu widzenia urządzeń zabezpieczenia

Zasady ogólne ustawiania semaforów, tarcz i wskaźników

Semafory wjazdowe

Semafory wyjazdowe

Semafory drogowskazowe

Semafory odstępowe

Sygnały zastępcze

Tarcze ostrzegawcze

Tarcze manewrowe, zaporowe i rozrządowe

Wskaźniki

Rozdział III - Urządzenia nastawcze i blokowe

Nastawnie

Urządzenia nastawcze

Zasadnicze położenie zwrotnic, wykolejnic i urządzeń nastawczych

Droga przebiegu

Przebiegi sprzeczne

Ryglowanie zwrotnic i kontrola położenia iglic zwrotnicowych

Urządzenia blokowe

Utwierdzenie drogi przebiegu i urządzenia do oddziaływania pociągu

Budynki nastawni

Dyspozytorskie urządzenia nastawcze /DUN/

Urządzenia samoczynnego hamowania /SHP/

Skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi

Zabezpieczenie bocznic

Rozdział IV - Projekt urządzeń zabezpieczenia

Forma projektu technicznego urządzeń ZRK

Plany

Tablice zależności

Schematy połączeń elektrycznych w urządzeniach zabezpieczenia i schemat źródła prądu

Opis techniczny

Zmiana z 1975 roku

Do omawianego egzemplarza dołączony był Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji (załącznik do numeru 2 z dnia 31 stycznia 1975 roku, pozycja 15).