Archiwum:E10 - Przepisy projektowania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego (1972)

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
E10 - Przepisy projektowania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego (1972)
Tytuł teczki E10 - Przepisy projektowania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego
Data początkowa 1972
Data końcowa 1975
Sygnatura teczki AT-00094
Słowa kluczowe srk, zrk, sterowanie ruchem kolejowym, zabezpieczenie ruchu kolejowego, E10, WTB-E10, projektowanie, instrukcje, przepisy


Wprowadzenie

E10-1972-001.JPG

E10 - Przepisy projektowania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego ważne od 1972 roku są tekstem jednolitym aktu prawnego zatwierdzonego 28 marca 1951 roku przez Ministra Kolei i uwzględniają 5 poprawek zarządzonych przez Ministerstwo Kolei w latach 1952-1955 oraz 8 poprawek zarządzonych przez Ministerstwo Komunikacji w latach 1958-1971. Omawiany egzemplarz jest maszynopisem uwzględniającym nową, jednolitą numerację rozdziałów i stanowi zapowiedź wydania książkowego.

Materiał ze zbiorów własnych zeskanował i udostępnił Mariusz Herchold.

Treść przepisów

Obwieszczenie

Spis rzeczy

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział II - Układ torów i ustawienie semaforów, tarcz oraz wskaźników

Układ torów i rozjazdów z punktu widzenia urządzeń zabezpieczenia

Zasady ogólne ustawiania semaforów, tarcz i wskaźników

Semafory wjazdowe

Semafory wyjazdowe

Semafory drogowskazowe

Semafory odstępowe

Sygnały zastępcze

Tarcze ostrzegawcze

Tarcze manewrowe, zaporowe i rozrządowe

Wskaźniki

Rozdział III - Urządzenia nastawcze i blokowe

Nastawnie

Urządzenia nastawcze

Zasadnicze położenie zwrotnic, wykolejnic i urządzeń nastawczych

Droga przebiegu

Przebiegi sprzeczne

Ryglowanie zwrotnic i kontrola położenia iglic zwrotnicowych

Urządzenia blokowe

Utwierdzenie drogi przebiegu i urządzenia do oddziaływania pociągu

Budynki nastawni

Dyspozytorskie urządzenia nastawcze /DUN/

Urządzenia samoczynnego hamowania /SHP/

Skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi

Zabezpieczenie bocznic

Rozdział IV - Projekt urządzeń zabezpieczenia

Forma projektu technicznego urządzeń ZRK

Plany

Tablice zależności

Schematy połączeń elektrycznych w urządzeniach zabezpieczenia i schemat źródła prądu

Opis techniczny

Zmiana z 1975 roku

Do omawianego egzemplarza dołączony był Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji (załącznik do numeru 2 z dnia 31 stycznia 1975 roku, pozycja 15).