Archiwum:Plany schematyczne stacji Tarnowskie Góry Wąsk.

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Plany schematyczne stacji Tarnowskie Góry Wąsk.
Tytuł teczki Plany schematyczne stacji Tarnowskie Góry z lat 1946 i 1972
Data początkowa 1946
Data końcowa 1972
Sygnatura teczki AT-00058
Słowa kluczowe plan stacji, Tarnowskie Góry, Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, Tarnowskie Góry Wąskotorowe


Plany schematyczne stacji Tarnowskie Góry Wąskotorowe z lat 1946 i 1972.
Prezentowane niżej dokumenty zostały zeskanowane i udostępnione przez Mariusza Senderowskiego (Sekcja Dokumentacji Historycznej Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych). Opisy opracował Mariusz Herchold.


1946

Tarnowskie Góry Wąsk. 1946.jpg

Położenie

 • km 31,409 prawdopodobnie omyłkowy, poprawiony odręcznie na km 21,409 linii Maciejkowice - Miasteczko Śląskie Wąsk. (przez Brzeziny Śląskie Wąsk. i Piekary Śląskie Wąsk., pozostałość po międzywojennym podziale sieci GKW)

Tory główne

 • główny zasadniczy bez numeru

Tory boczne

 • nr 2 i 3 - odstawcze

Bocznice stacyjne

 • skład węgla Spółdzielni Spożywców zatarasowany zaporą kłodową
 • skład węgla Centrali Zbyt Produktów Przemysłu Węglowego
 • bocznica Karłuszowiec
 • przeładownia z toru normalnego (tor nr 5)
 • ładownia publiczna (tory nr 1 i 4)

Urządzenia ZRK

 • 8 zwrotnic nastawianych ręcznie
 • 3 wykolejnice nastawiane ręcznie
 • brak sygnalizatorów

Przejazdy i przejścia

 • przejazd kat. A przez ulicę Bytomską obsługiwany przez dyżurnego ruchu

Budynki

 • budynek stacyjny w km 21,409 (miejsce pracy dyżurnego ruchu)
 • magazyn między torami nr 2 i 5

Ciekawostki

Na planie schematycznym umieszczono pieczęć informującą o tym, że stacja Tarnowskie Góry Wąsk. w 1946 roku podlegała pod stację kontrolną Karb (Bytom Karb Wąsk.). Stacje kontrolne ustanowiono na sieci Górnośląskich Kolei Wąskotorowych po ich upaństwowieniu w 1884 w celu kontroli nad ilością przewożonych towarów i pobieranego za to przewoźnego[1]. Późniejszym odpowiednikiem stacji kontrolnych były stacje rejonowe (zbiorcze). Tarnowskie Góry Wąsk. podlegały, zależnie od okresu i natężenia przewozów, zamiennie pod stacje Repty lub Bytom Karb Wąsk., a po 1995 roku również normalnotorowej stacji rejonowej Bytom[2].

1972

Tarngorywask1972-1.jpg

Położenie

 • km 11,101 linii Bytom Karb Wąsk. - Huta Miasteczko

Tory główne

 • nr 1 i będący jego przedłużeniem tor nr 1a

Tory boczne

 • nr 2 - stacyjny boczny
 • nr 8 i 10 - odstawcze

Bocznice stacyjne

 • plac składowy węgla OPHO, czyli Okręgowego Przedsiębiorstwa Handlu Opałem (tor nr 4)
 • przeładownia z toru normalnego (tory nr 2 i 12)
 • ładownia publiczna (tory nr 6a i 8a)

Urządzenia ZRK

 • 10 zwrotnic nastawianych ręcznie
 • 4 wykolejnice nastawiane ręcznie
 • brak sygnalizatorów

Przejazdy i przejścia

 • przejazd kat. A w km 11,131 obsługiwany przez dyżurnego ruchu

Budynki

 • budynek stacyjny w km 11,101 (miejsce pracy dyżurnego ruchu)
 • schronisko działki między torami nr 10 i 12
 • dawny magazyn między torami nr 10 i 12

Pozostałe budowle

 • wiadukt w km 11,418 (pod normalnotorowym szlakiem Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry TGA)
 • przesuwnica bramowa do przeładunku na przedłużeniu toru nr 2

Przypisy

 1. Krzysztof Soida: Koleje Wąskotorowe na Górnym Śląsku, tom I. Katowice: Śląsk sp. z o.o., 1996, s. 26. ISBN 83-85831-82-7. 
 2. Krzysztof Soida. Górnośląskie Koleje Wąskotorowe po 1990 roku. „Koleje Małe i Duże”. 5/2005. Ss. 33-34. ISSN 1733-1994.