Archiwum:Służbowy rozkład jazdy Opalenickiej Kolei Dojazdowej (1986)

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Służbowy rozkład jazdy Opalenickiej Kolei Dojazdowej (1986)
Tytuł teczki Służbowy rozkład jazdy Opalenickiej Kolei Dojazdowej ważny od 1 czerwca 1986
Data początkowa 1986
Data końcowa 1987
Sygnatura teczki AT-00068
Słowa kluczowe Opalenicka Kolej Dojazdowa, rozkład jazdy, służbowy rozkład jazdy


Wprowadzenie

okładka

Służbowy rozkład jazdy pociągów pasażerskich i towarowych zeszyt VII-W-6 dla linii Opalenica Wąsk. - Lwówek Wąsk. i N. Tomyśl Wąsk. - Duszniki Wkp. ważny od 1986 r. czerwca 01 wydany został nakładem Zachodniej DOKP w Poznaniu. Drukiem zajęła się Drukarnia Kolejowa w Poznaniu, a nakład wyniósł 55 egzemplarzy. Poza rozkładem jazdy pociągów pasażerskich i towarowych, zeszyt zawiera również inne informacje istotne z punktu prowadzenia ruchu.

Na podstawie rozkładu jazdy przygotowany został wykres ruchu, na którym zaznaczono przejścia taboru trakcyjnego.

Opalenica-1986-wykresy.png

Opis, materiały dodatkowe oraz załączone skany oryginału z własnej kolekcji przygotował Mariusz Herchold.

Tablice

Na stronach od 1 do 17 zebrano tablice zawierające:

 • skorowidz zmian i uzupełnień, którego w prezentowanym egzemplarzu nie uzupełniono,
 • spis treści,
 • objaśnienia znaków i skrótów,
 • wykaz ostrzeżeń stałych,
 • wykaz miejsc zagrożonych podczas ulewy,
 • wykaz miejsc i odcinków z ograniczoną skrajnią,
 • wykaz odcinków i punktów niebezpiecznych ze względu na pożar, a wśród nich m.in. lasek iglasty i liściasty, szopka drewniana 16 m od toru oraz stodoła kryta słomą 25 m od toru,
 • wykaz posterunków ruchu na których jest zabronione lub ograniczone przetaczanie wagonów odrzutem,
 • wykaz stacji wyznaczonych do wydawania rozkazów szczególnych drużynom pociągowym,
 • wykaz posterunków odstępowych i końcowych (pt),
 • wykaz dozwolonych ilości par wagonów załadowanych wspólnym ładunkiem,
 • wykaz dozwolonych szybkości pociągów z pługami odśnieżnymi,
 • wykaz dopuszczalnej liczby osi w pociągach towarowych,
 • plan przewozu poczty,
 • wykaz pochyleń (spadków) miarodajnych w ‰ do obliczania ciężaru hamującego,
 • wykaz procentowych norm do obliczania ciężaru hamującego w pociągu,
 • wykaz odległości między posterunkami,
 • tablice do obliczania osio-kilometrów,
 • tablice przepisowego obciążenia lokomotyw w tonach,
 • postanowienia o zachowaniu połączeń pasażerskich (skomunikowaniach),
 • wykaz czasów oczekiwania pociągów pasażerskich (skomunikowań).

Z danych ujętych w tablicach można się dowiedzieć, że na Opalenickiej Kolei Dojazdowej znajdowały się 2 czynne posterunki ruchu: stacja Opalenica Wąsk. (czynna w godzinach 5.20-22.30) i stacja Trzcianka Zachodnia (czynna w godzinach 4.20-22.30). Ponadto, istniały 3 posterunki końcowe (stacje handlowe): Nowy Tomyśl Wąsk., Lwówek Wąsk. i Duszniki Wielkopolskie. Nie były one obsadzone przez dyżurnego ruchu, a ruch prowadzono w taki sposób, że po przyjeździe pociągu jego kierownik zgłaszał telefonicznie wjazd dyżurnemu ruchu stacji Trzcianka Zachodnia, dzięki czemu szlak był uważany za wolny i można było wyprawić inny pociąg. Przed każdym wyjazdem z takiego posterunku końcowego kierownik pociągu również porozumiewał się telefonicznie z dyżurnym ruchu stacji Trzcianka Zachodnia i dopiero po uzyskaniu wolnej drogi pociąg mógł wyjechać.

W okolicach ładowni Glinno, a dokładnie w km 2,920 istniało skrzyżowanie z torem przemysłowym osłonięte wskaźnikami WW1, przed którymi pociąg zatrzymywany w celu sprawdzenia możliwości bezpiecznego przejazdu przez skrzyżowanie.

Załączony wykaz skomunikowań pokazuje, że pociągi Opalenickiej Kolei Dojazdowej skomunikowane były z pociągami normalnotorowymi zatrzymującymi się na stacjach Opalenica i Nowy Tomyśl.

Ruch pociągów

Wszystkie przewidziane rozkładem jazdy pociągi dostępne dla podróżnych były pociągami towarowo-osobowymi, a oprócz nich w rozkładzie jazdy znalazły się dodatkowe pociągi towarowe. W przypadku części pociągów przewidziano możliwość włączania transporterów z wagonami normalnotorowymi.

Pociągom towarowo-osobowym przydzielono numery z zakresu od 7640 do 7669, a dodatkowym towarowym z zakresu od 7670 do 7699.

Praca taboru

Na co dzień ruch prowadzony był z wykorzystaniem 2 parowozów Px48. Trzeci z nich zatrudniany był jeśli istniała potrzeba uruchomienia wybranych dodatkowych pociągów towarowych.

Rozkład jazdy wymagał uruchamiania 2 składów pasażerskich. Pierwszy z nich kursował w stałym zestawieniu 1 BFgxh + 1 Bxhpi + 1 Bxhi. Częścią stałą składu drugiego były 2 wagony Bxhpi, a w zależności od pociągu dokonywano następujących codziennych wzmocnień:

 • na stacji Trzcianka Zachodnia włączano 1 wagon Bxhi do pociągu 7650, który z tego pociągu był wyłączany w Nowym Tomyślu Wąsk., po czym włączany był z powrotem do pociągu 7653, a następnie kursował w pociągach 7654 i 7655, skąd na stacji Trzcianka Zachodnia go wyłączano;
 • na stacji Nowy Tomyśl Wąsk. do pociągu 7651 włączano 1 wagon serii BFgxhpi, który następnie kursował w pociągach 7660, 7661, 7652, 7653, po czym w Nowym Tomyślu Wąsk. wyłączano go z pociągu 7654;
 • na stacji Nowy Tomyśl Wąsk. do pociągu 7655 włączano 1 wagon serii Fxh, który następnie kursował w pociągach 7658, 7649 (7641), po czym w Nowym Tomyślu Wąsk. wyłączano go z pociągu 7648;