Katalog artykułów prasowych - pomoc

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strona główna Przeszukaj katalog Dodaj wpis do katalogu Pomoc Statystyki

Jak prawidłowo dodać wpis do katalogu artykułów prasowych

Wstęp

Utworzenie karty katalogowej jest bardo proste - wystarczy wypełnić formularz i zapisać edycję. Jednak w celu ułatwienia późniejszego korzystania z katalogu artykułów prasowych warto i należy kilku podstawowych zaleceń oraz pamiętać o zwyczajnej staranności: dbać o to, aby dane były wpisane dokładnie, bez błędów ortograficznych, literowych itp.

Pole "Tytuł"

Należy wpisać pełny tytuł artykułu. Jeśli artykuł jest publikowany w rubryce stałej, to należy wpisać go w formacie Nazwa rubryki stałej: Tytuł artykułu". Przykład:

Miejskie tory: Linia tramwajowa nr 3 w Częstochowie

Pole "Autor"

  • Pole ma funkcję autouzupełniania. Podczas wpisywania danych formularz "podpowiada". Jeśli na liście podpowiedzi są już dane autora, to należy wybrać je z listy. Jeśli nie ma, to należy podpowiedź zignorować i wpisać dane ręcznie.

Uwaga: funkcja autouzupełniania nie do końca radzi sobie z literami ze znakami diakrytycznymi (czyli ogonkami, kropkami, czy umlautami). Jeśli zatem nazwisko autora zawiera litery z polskimi znakami, a chcemy żeby system uzupełnił dane za nas, to należy wpisywać je bez polskich znaków. Formularz je wyszuka i wyświetli podpowiedź już z polskimi znakami. Przykład:

Chcemy wpisać "Płóciennki Marek". Żeby jednak uzyskać podpowiedź wpisujemy: "Plociennik Marek"


Help-kat-art.jpg
  • Informacje o autorze należy podać w formacie "nazwisko imię". Przykład:

Kowalski Jan

  • Jeśli artykuł ma kilku autorów, to należy podać wszystkich
  • Jeśli nie podano imienia i nazwiska autora, to należy wpisać: brak
  • Jeśli podano jedynie inicjały albo pseudonim, to należy wpisać te inicjały albo pseudonim

Omówienie

Należy zwięźle zreferować treść artykułu w taki sposób, aby było wiadomo, o czym on jest. Albo innymi słowy: aby użytkownik czytający to streszczenie miał pojęcie, jakie informacje w nim znajdzie.

Słowa kluczowe

w tej rubryce należy podać co najmniej jedno słowo kluczowe dla artykułu. Jeśli np. artykuł omawia parowozy eksploatowane na Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych, to należy wpisać np.: Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, Tabor kolei wąskotorowych. Jeśli artykuł opisuje imprezę typu "Plandampf" w Wolsztynie, to przykładowy zestaw słów kluczowych może wyglądać następująco: Plandampf, Imprezy kolejowe w Polsce, Parowozownia w Wolsztynie.
Sugerujemy jednocześnie aby nie tworzyć bez potrzeby nowych słów kluczowych i, o tyle, o ile jest to możliwe, korzystać z tych podpowiadanych przez formularz.

Tytuł czasopisma

Tutaj sprawa jest prosta: należy wpisać tytuł czasopisma, w którym opublikowano dany artykuł. Pole ma funkcję autouzupełniania (podpowiedzi).

Rocznik

Należy podać rok wydania podany na okładce czasopisma.

Numer

W tym polu należy podać informacje o numerze czasopisma, w którym dany artykuł się ukazał.
Uwaga: Należy pamiętać, że czasopisma (zwykle) mają "podwójny" system numeracji:

  • na okładce zwykle podawana jest informacja w formacie: numer w danym roku / rok, np.: 11/2011
  • w stopce redakcyjnej (ale czasem też na okładce) podawany jest też numer w numeracji ciągłej, czyli numer nie w danym roku, a w ogóle od początku wydawania danego tytułu. Zazwyczaj numer w numeracji ciągłej jest podawany w nawiasie, np.: 11/2012 (208).
  • Wpisując dane do formularza numer należy podać w formacie:

rok wydania / numer w danym roku / numer w numeracji ciągłej

Istotne jest pamiętanie o zerach wiodących zwłaszcza dla numer w danym roku ponieważ, dzięki temu ułatwiamy późniejsze wyszukiwanie i sortowanie wpisów.

  • Przykłady:

1995/01/028

2012/11/208

Strona / strony

W tym polu należy podać numer strony, na której artykuł się znajduje. Jeśli artykuł jest dłuższy i zajmuje kilka stron, to należy podać zakres stron.

Istotne jest pamiętanie o zerach wiodących zwłaszcza dla grubszych (ponad stu-stronnicowych) wydawnictw ponieważ, dzięki temu ułatwiamy późniejsze wyszukiwanie i sortowanie wpisów.

  • Przykłady:

05

14-22

13, 14, 19

Opis zmian

To, co wpiszemy tutaj będzie widoczne w historii edycji wykonanych na Enkolu. Poprawnie sporządzony opis edycji pomaga edytorom Enkolu zorientowanie się na czym polegała edycja.

Przykłady poprawnych wpisów