Archiwum:Dodatki do Służbowego Rozkładu Jazdy GKW (1981)/2

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Opis dokumentu[edytuj]

Niniejszy dokument jest skanem jednego z trzech znajdujących się w naszych zbiorach Dodatku do Służbowego Rozkładu Jazdy Pociągów Górnośląskich Kolei Wąskotorowych' z roku 1981. Poniżej prezentujemy jedynie skan jego zawartości. Główny dokument wraz z opisem merytorycznym znajduje się tutaj: Archiwum:Dodatki do Służbowego Rozkładu Jazdy GKW (1981).

Poniższy dokument ze swoich zbiorów udostępnił Mariusz Herchold

Tablica 1 - Wykaz szlaków i posterunków ruchu zagrożonych podmyciem podczas ulewy lub przyboru wód[edytuj]

Tablica 2 - Wykaz miejsc niebezpiecznych ze względu na pożar[edytuj]

Tablica 3 - Wykaz posterunków ruchu, na których jest zabronione lub ograniczone przetaczanie wagonów odrzutem[edytuj]

Tablica 4 - Wykaz posterunków zapowiadawczych, na których obowiązuje podanie nakazu jazdy lub sygnału zezwalającego na wyjazd pociągu na semaforze wyjazdowym lub wystawienie pisemnego zezwolenia[edytuj]

Tablica 5 - Wykaz stacji, na których drużyna pociągowa zgłasza dyżurnemu ruchu wjazd pociągu z sygnałami końcowymi i zatrzymaniu się ostatniego wagonu w ukresie torów[edytuj]

Tablica 6 - Wykaz stacji wyznaczonych do wydawania "Rozkazów Szczególnych" drużynom pociągowym[edytuj]

Tablica 7 - Wykaz stacji, na których rewidenci powinni dokonywać oględzin technicznych wagonów w składach pociągów[edytuj]

Tablica 8 - Wykaz dozwolonej liczby osi obliczeniowych wagonów w pociągach towarowych[edytuj]

Tablica 9 - Wykaz pochyleń (spadków) miarodajnych w ‰ do obliczania ciężaru hamującego na odcinkach poszczególnych linii[edytuj]

Tablica 10 - Wykaz procentowy norm do obliczania wymaganego ciężaru hamującego w pociągach[edytuj]

Tablica 11 - Wykaz odcinków, na których zabronione jest stosowanie podwójnej trakcji[edytuj]

Tablica 12 - Wykaz odcinków, na których zabronione jest stosowanie lokomotywy popychającej[edytuj]

Tablica 16 - Wykaz stacji i bocznic, na których warunki miejscowe wymagają zahamowania hamulcem ręcznym wagonów w składzie pociągów odstawionych na postój[edytuj]

Tablica 18 - Wykaz surowych czasów jazdy lokomotyw przesyłanych luzem (w min.)[edytuj]

Tablica 20 - Wykaz dopuszczalnej szybkości i obciążeń dla lokomotyw poszczególnych serii na szlakach i odcinkach sieci[edytuj]

Tablica 21 - Wykaz posterunków nieczynnych i czynnych okresowo[edytuj]

Tablica 22 - Wykaz bocznic oraz torów ogólnego użytku na stacjach[edytuj]