Archiwum:Plan stacji Maciejkowice (1951)

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Plan stacji Maciejkowice (1951)
Tytuł teczki Plan stacji Maciejkowice sporządzony w 1951 roku
Data początkowa 1951
Data końcowa 1951
Sygnatura teczki AT-00041
Słowa kluczowe Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, plan stacji, Maciejkowice


Wprowadzenie[edytuj]

Plan z 1951 roku


Nazwy posterunków i bocznic podano w brzmieniu obowiązującym podczas sporządzania planu.

Załączone skany oryginału wykonał Mariusz Senderowski, a ich opis przygotował Mariusz Herchold.

Plan z 1951 roku przedstawia stan po przebudowie układu torowego polegającej na:

 • odbudowie drugiego toru na szlaku do Pola Północnego
 • zabudowaniu nowego rozjazdu nr 1a
 • wymianie rozjazdu nr 3 z lewego na prawy
 • korekcie położenia toru dojazdowego do bocznicy Kopalni Węgla Kamiennego „Chorzów”
 • korekcie położenia rozjazdu nr 4
 • korekcie położenia toru 23 w okolicy połączenia z rozjazdem nr 4
 • korekcie położenia łuku między rozjazdami nr 4 i 8 ze zmianą promienia ze 140 m na 150 m

Zgodnie z tym planem, stacja Maciejkowice znajdowała się w km 11,606. Jest to pozostałość po okresie międzywojennym, kiedy granica państwa przecięła historyczną linię ze stacji Bobrek Karb Wąsk.. Po dobudowie odcinka z Huty Zygmunt do Pola Północnego utworzono nową linię, która rozpoczynała się na stacji Nowy Bytom Wąsk.. Km 11,606 (oś budynku stacyjnego) był jednocześnie km 0,000 dla pozostałych linii.

Układ torowy[edytuj]

Kierunki[edytuj]

Tory główne[edytuj]

 • grupa przyjazdowo-odjazdowa – 13 torów (od 1 do 13) – po północnej stronie toru 13 zaznaczono przygotowane podczas II wojny światowej miejsce na tor 14, którego nie wybudowano, pozostawiono również rezerwę w numeracji (20 i 44) na odgałęziające ten tor rozjazdy; między torami 3 i 4 zaznaczono zegar; każdy tor uzupełniony został informacją o zestawianym kierunku, podobnie jak na torach kierunkowych normalnotorowych stacji rozrządowych
 • grupa przy kierunku Bytków – 3 tory (od 15 do 17)
 • łącznica z Pola Północnego do Chorzowa Wąsk. – tor 23

Tory boczne[edytuj]

 • parowozownia - 19 torów: 2 odstawcze bez połączenia z obrotnicą (18 i 19), 3 wjazdowe na obrotnicę (od 20 do 22), 2 odstawcze połączone z obrotnicą i 12 trakcyjnych przykrytych budynkiem wachlarzowym
 • grupa zdawczo-odbiorcza Zakładów Azotowych im. Pawła Findera – 4 tory: 3 zdawczo-odbiorcze (od 1 do 3) i 1 żeberkowy

Rozjazdy i wykolejnice[edytuj]

 • 53 rozjazdy zwyczajne (większość o skosie 1:7)
 • 1 rozjazd krzyżowy podwójny (o skosie 1:6)
 • 1 wykolejnica

Przejazdy[edytuj]

 • 1 przejazd niestrzeżony przez 2 tory
 • 6 przejazdów niestrzeżonych przez 1 tor

Urządzenia ZRK[edytuj]

Urządzenia nastawcze[edytuj]

 • 42 zwrotnice nastawiane mechanicznie
 • 12 zwrotnic nastawianych ręcznie
 • 1 wykolejnica nastawiana ręcznie

Urządzenia sygnalizacyjne[edytuj]

 • 7 jednoramiennych semaforów wjazdowych
 • 13 tarcz zaporowych, oświetlonych elektrycznie
 • brak semaforów wyjazdowych

Przebiegi[edytuj]

 • wszystkie przebiegi pociągowe od semaforów wjazdowych zamykane
 • wszystkie przebiegi pociągowe i manewrowe od tarcz zaporowych zamykane

Budynki i budowle[edytuj]

Budynki[edytuj]

 • budynek stacyjny (numer 1) – jako Controllhaus (posterunek nadzorujący ruch pociągów) widnieje już na mapie z 1883 roku
 • budynek mieszkalny (numer 9) z budynkiem gospodarczym (numer 10) przy rozjeździe nr 3 – dawne zabudowania posterunku dróżnika (Bahnwärter), również widocznego na mapie z 1883 roku, kiedy obok toru wąskiego biegł tor normalny Kolei Górnośląskiej (Oberschlesische Eisenbahn) omijający dzisiejszą stację normalnotorową Chorzów Stary
 • posterunki techniczne: nastawnia dysponująca (po zachodniej stronie), nastawnia wykonawcza (po wschodniej stronie) i Post.1 (przy wyjeździe z parowozowni)
 • centrala telefoniczna (numer 2)
 • zabudowania parowozowni (skanalizowane): budynek wachlarzowy (numer 4) i budynek administracyjny (numer 5)
 • schronisko dla robotników (numer 7)
 • zespół budynków mieszkalnych (numer 9) z gospodarczymi (numer 10)

Budowle trakcyjne[edytuj]

 • obrotnica
 • urządzenia do nawadniania: wieża wodna (numer 3), żuraw koło budynku stacyjnego, przy torze 1 i między torami 1 i 22
 • urządzenia do uzupełniania piasku: zbiornik piasku (numer 6) i wieża piaskowa (numer 11)
 • urządzenia do nawęglania: zasiek węglowy między torami 21 i 22 oraz między torami 22 i 23

Pozostałe budowle[edytuj]

 • 2 przepusty: pod rozjazdem nr 8 i pod torem na bocznicę Kopalni Węgla Kamiennego „Chorzów” Szyb „Zygmunt August”
 • bliżej niezidentyfikowany „most nad koleją” w okolicy nastawni dysponującej