Archiwum:Plan stacji Maciejkowice (1965)

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Plan stacji Maciejkowice (1965)
Tytuł teczki Plan stacji Maciejkowice sporządzony w 1965 roku z dodatkowymi materiałami sporządzonymi w 1962 roku
Data początkowa 1962
Data końcowa 1965
Sygnatura teczki AT-00042
Słowa kluczowe Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, plan stacji, Maciejkowice


Wprowadzenie[edytuj]

Nazwy posterunków i bocznic podano w brzmieniu obowiązującym podczas sporządzania planu.

Załączone skany oryginału wykonał Mariusz Senderowski, a ich opis przygotował Mariusz Herchold.

Plan z 1965 roku przedstawia stan po modernizacji stacji polegającej na:

 • wymianie sygnalizacji z kształtowej na świetlną
 • centralizacji wcześniej nastawianych ręcznie zwrotnic nr 1 i 29
 • przenumerowaniu rozjazd 1a na 20
 • korekcie i wydłużeniu ze 155 m do 438 m toru 23
 • przesunięciu rozjazdu nr 5
 • dobudowaniu rygli dla oddalonych powyżej 350 m od nastawni Mc zwrotnic nr 1 i 5
 • przeniesieniu rozjazdu nr 28 z toru 1 na miejsce wstawki między rozjazdami nr 27 i 29 oraz jego wymianie z lewego na prawy
 • wymianie rozjazdu krzyżowego podwójnego nr 50 na rozjazdy zwyczajne nr 64 i 65
 • zabudowie na nastawniach Mc i Mc1 aparatów blokowych

W ramach modernizacji planowano i nie zrealizowano:

 • centralizacji zwrotnic nr 32, 61, 62, 63, 64 i 65
 • zabudowy dodatkowych tarcz zaporowych na torach zdawczo-odbiorczych Zakładów Azotowych im. Pawła Findera

Ponadto, odręcznie zmiany na planie z 1965 pokazują zakres przebudowy przeprowadzonej w 1974 roku, polegającej na:

 • zabudowie toru nr 101 (odbudowa łącznicy z Brzezin Śląskich Wąsk. do Pola Północnego)
 • zabudowie rozjazów nr 101 i 102
 • przesunięciu semafora D o 414 m w kierunku Brzezin Śląskich Wąsk.

Z kolei zachowana tablica zależności przedstawia przeprowadzoną w 1967 roku niewielką przebudowę urządzeń ZRK polegającą na dobudowaniu dodatkowego przebiegu z toru nr 7 (od tarczy Tz7 przez Semafor K do Pola Północnego).

Zgodnie z tym planem, stacja Maciejkowice znajdowała się w km 7,942 linii Bytom Karb Wąsk.Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek”. Km 7,942 (oś budynku stacyjnego) był jednocześnie km 0,000 dla pozostałych linii.

Układ torowy[edytuj]

Kierunki[edytuj]

Tory główne[edytuj]

 • grupa przyjazdowo-odjazdowa – 13 torów (od 1 do 13)
 • grupa przy kierunku Bytków – 3 tory (od 15 do 17)
 • łącznica z Pola Północnego do Chorzowa Wąsk. – tor 23

Tory boczne[edytuj]

 • parowozownia - 5 torów (pozostałych torów nie zaznaczono z uwagi na to, że jest to plan urządzeń ZRK): 2 odstawcze bez połączenia z obrotnicą (18 i 19) i 3 wjazdowe na obrotnicę (od 20 do 22)
 • grupa zdawczo-odbiorcza Zakładów Azotowych im. Pawła Findera – 4 tory: 3 zdawczo-odbiorcze (od 1a do 3a, poprawione odręcznie na numery od 301 do 303) i 1 żeberkowy

Rozjazdy i wykolejnice[edytuj]

 • 56 rozjazdów zwyczajnych
 • 1 wykolejnica

Przejazdy[edytuj]

 • 1 przejazd niestrzeżony przez 2 tory
 • 5 przejazdów niestrzeżonych przez 1 tor

Urządzenia ZRK[edytuj]

Urządzenia nastawcze[edytuj]

 • 45 zwrotnic nastawianych mechanicznie
 • 2 dwustronne rygle (Rg1/Rg2 oraz Rg2/Rg3) – zwrotnica nr 1 w położeniu zasadniczym ryglowana była ryglem Rg1, a w położeniu przełożonym ryglem Rg2, natomiast zwrotnica nr 5 w położeniu zasadniczym ryglowana była ryglem Rg3, a w położeniu przełożonym ryglem Rg4
 • 11 zwrotnic nastawianych ręcznie
 • 1 wykolejnica nastawiana ręcznie

Urządzenia sygnalizacyjne[edytuj]

 • 7 świetlnych, dwukomorowych semaforów wjazdowych
 • 26 świetlnych tarcz zaporowych
 • 5 świetlnych, trzykomorowych semaforów wyjazdowych (z komorą światła białego)

Przebiegi[edytuj]

 • wszystkie przebiegi pociągowe od semaforów wjazdowych zamykane
 • wszystkie przebiegi pociągowe od semaforów wyjazdowych zamykane i utwierdzane – każdy semafor wyjazdowy otrzymał oddzielny blok przebiegowo-utwierdzający, a utwierdzenie przebiegów było rozwiązywane za pomocą zwalniaczy kluczowych
 • wszystkie przebiegi pociągowe i manewrowe od tarcz zaporowych zamykane

Budynki i budowle[edytuj]

Budynki[edytuj]

Z uwagi na to, że plan z 1965 jest planem urządzeń ZRK, zaznaczono na nim wyłącznie budynki istotne z tego punktu widzenia:

 • budynek stacyjny (w celu zaznaczenia osi stacji)
 • posterunki techniczne: nastawnia dysponująca (po zachodniej stronie) i nastawnia wykonawcza (po wschodniej stronie)