Archiwum:Regulamin pracy dyspozytury GKW (1982)

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Regulamin pracy dyspozytury GKW (1982)
Tytuł teczki Regulamin pracy dyspozytury Zarządu Kolei Dojazdowych ważny od 31 maja 1982
Data początkowa 1982
Data końcowa 1982
Sygnatura teczki AT-00044
Słowa kluczowe Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, dyspozytura, dyspozytor, przewozy


Regulamin pracy dyspozytury Zarządu Kolei Dojazdowych ważny od 31 maja 1982 opisuje ogólną charakterystykę, wyposażenie oraz obowiązki i zadania dyspozytury Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, jako jednostki regulującej i nadzorującej całokształt pracy przewozowej GKW.

W momencie sporządzania regulaminu dyspozytura GKW znajdowała się w budynku Zarządu Kolei Dojazdowych w Bytomiu, przy ul. Powstańców Warszawskich 1. Na każdej 12-godzinnej zmianie zatrudnionych było 2 dyspozytorów, przy czym dopuszczone było, aby przy mniejszych przewozach oraz w niedziele i święta zatrudniać tylko jednego dyspozytora. Ponadto, pracą dyspozytury kierował starszy dyspozytor.


Załączone skany oryginału z własnej kolekcji wykonał Mariusz Herchold.