Archiwum:Regulamin techniczny stacji Zgoda (1985)

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Regulamin techniczny stacji Zgoda (1985)
Tytuł teczki Stacja Zgoda. Regulamin stacji zamkniętej dla potrzeb technicznych
Data początkowa 1985
Data końcowa 1991
Sygnatura teczki AT-00074
Słowa kluczowe Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, Zgoda, regulamin techniczny stacji, Świętochłowice, Ruda Wschodnia Wąskotorowa, Bocznica Kopalni Węgla Kamiennego "Polska"

Reg-tech-zgoda-01.jpg

Wstęp[edytuj]

Stacja Zgoda. Regulamin stacji zamkniętej dla potrzeb technicznych - dokument zawiera regulamin techniczny stacji Zgoda, regulamin obsługi bocznicy stacyjnej Kopalni Polska, regulamin posterunku odgałęźnego Ruda Wschodnia, tablicę zależności stacji Zgoda oraz plan schematyczny stacji Zgoda. Regulamin stacji Zgoda oraz regulamin obsługi bocznicy kopalni zostały opracowane w roku 1985, regulamin posterunku odgałęźnego Ruda Wschodnia - w roku 1991, a tablica zależności stacji Zgoda - w roku 1986. Rok sporządzenia planu schematycznego stacji nie jest znany, jednak zawiera on poprawki naniesione kolejno w latach 1986, 1987 i 1989.

Regulamin udostępnił ze swoich zbiorów i zeskanował Mariusz Senderowski, opis sporządził Mariusz Herchold, a przesłał na Enkol.pl Paweł Niemczuk.

Regulamin techniczny stacji Zgoda[edytuj]

Omawiany regulamin techniczny stacji Zgoda zawiera na pierwszej stronie informacje o opracowaniu, brak jednak uzgodnień, sprawdzeń i zatwierdzenia. Chociaż skorowidz zmian i uzupełnień nie zawiera żadnych wpisów, prawdopodobnie po opracowaniu regulaminu stację zamknięto dla potrzeb technicznych, przez co działką rozpoczynającą regulamin jest działka 65. Mimo zamknięcia stacji, jako obsadę wskazano nastawniczego lub starszego operatora wagonowego. Te 2 fakty, a także to, że obsługa ostatniej czynnej bocznicy KWK Polska dokonywana była środkami własnymi kopalni, pozwala przypuszczać, że obsadę mogli stanowić pracownicy KWK Polska.


Regulamin obsługi bocznicy stacyjnej Kopalni Węgla Kamiennego "Polska"[edytuj]

Obsługa bocznicy szlakowej KWK Polska dokonywana była przez kopalnię we własnym zakresie na podstawie porozumienia między dyżurnym ruchu stacji Zgoda Wąsk. i zwrotniczym posterunku KP1 KWK Polska, przy czym wymagana była zgoda dyżurnego ruchu stacji Ruda Wschodnia Wąsk., a po jej zamknięciu - dyżurnego ruchu stacji Poręba. Ponadto, w obsłudze bocznicy brali udział: dyżurny ruchu stacji Chebzie Florian oraz zwrotniczy posterunku KP2, obsługujący bramę główną kopalni, a na sporej części bocznica była trójszynowa (w splocie z torem normalnym KWK Polska).

Zgodnie z poprawkami na planie schematycznym stacji Zgoda, przed 29 stycznia 1987 roku zlikwidowano starą bocznicę do KWK Polska odgałęziającą się bezpośrednio ze stacji i wdrożono omawianą organizację ruchu. Zaznaczyć należy, że literatura jako datę likwidacji starej i rozpoczęcia obsługi nowej bocznicy podaje 30 lipca 1988 roku[1].

Regulamin techniczny posterunku odgałęźnego Ruda Wschodnia[edytuj]

Pierwotnie Ruda Wschodnia Wąsk. była jedną z największych stacji na sieci Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Jej zamknięcie dla potrzeb technicznych nastąpiło 1 lutego 1988 roku[2]. W momencie opracowania omawianego regulaminu (13 września 1991 roku) była już tylko posterunkiem odgałęźnym nieczynnym dla potrzeb technicznych, którego istnienie wymuszone było istnieniem odgałęzienia do stacji Zgoda Wąsk.

Najbliższymi czynnymi posterunkami ruchu były stacje Poręba (gdzie przechowywano klucze do zwrotnic Rudy Wschodniej Wąsk.), Huta Zygmunt oraz Zgoda Wąsk. Regulamin zezwalał pozostawić wspomniane klucze na stacji Huta Zygmunt w przypadku obsługi bez powrotu do Poręby.

Prawdopodobnie między rokiem 1988 (zamknięcie stacji dla potrzeb technicznych) a 1991 (sporządzenie dołączonego regulaminu) dokonano ograniczenia sporego niegdyś układu torowego do 2 torów oraz 3 rozjazdów, których zwrotnice nastawiane były ręcznie. Nowa numeracja torów i rozjazdów nie odpowiada wcześniejszej, widocznej na szkicu poprzedniego układu torowego.

Skorowidz zmian i uzupełnień wniesionych do regulaminu[edytuj]

Tablica zależności stacji Zgoda[edytuj]

Z tablicy zależności stacji Zgoda można się dowiedzieć, że przy okazji budowy nowej bocznicy szlakowej do KWK Polska zdecydowano się na uzależnienie w zamku elektromagnetycznym klucza do wykolejnicy i zwrotnicy odgałęziającej tę bocznicę. Zamek umieszczono w szafie torowej przy rozjeździe nr 21, a wyjęcie z niego klucza możliwe było po zablokowaniu przez dyżurnego ruchu stacji Zgoda bloku dania zgody.


Reg-tech-zgoda-33.jpgPlan stacji Zgoda[edytuj]

Plan stacji Zgoda 1985.jpgOkładki[edytuj]

  1. Krzysztof Soida: Koleje Wąskotorowe na Górnym Śląsku, tom I. Katowice: "Śląsk" Sp. z o.o., 1996, s. 66. ISBN 83-85831-82-7. 
  2. Krzysztof Soida: Koleje Wąskotorowe na Górnym Śląsku, tom I. Katowice: "Śląsk" Sp. z o.o., 1996, s. 60. ISBN 83-85831-82-7.