Archiwum:Służbowy rozkład jazdy Kwidzyńskiej Kolei Dojazdowej (1985)

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Służbowy rozkład jazdy Kwidzyńskiej Kolei Dojazdowej (1985)
Tytuł teczki Służbowy rozkład jazdy pociągów Kwidzyńskiej Kolei Dojazdowej ważny od 2 czerwca 1985
Data początkowa 1985
Data końcowa 1985
Sygnatura teczki AT-00060
Słowa kluczowe Kwidzyńska Kolej Wąskotorowa, rozkład jazdy, służbowy rozkład jazdy


Wprowadzenie[edytuj]

okładka
ogłoszenie o likwidacji

Służbowy rozkład jazdy pociągów Kwidzyńskiej Kolei Dojazdowej Zeszyt V/3 ważny od 1985 r. czerwca 02 wydany został nakładem Północnej DOKP w Gdańsku. Drukiem zajęła się Drukarnia Kolejowa w Poznaniu, a nakład wyniósł 100 egzemplarzy. Poza rozkładem jazdy pociągów pasażerskich i towarowych, zeszyt zawiera również inne informacje istotne z punktu prowadzenia ruchu.

Jeszcze przed wejściem w życie prezentowanego rozkładu jazdy, a dokładnie 21 maja 1985 roku wydano zarządzenie, zgodnie z którym 31 grudnia 1985 roku był ostatnim dniem funkcjonowania Kwidzyńskiej Kolei Dojazdowej[1].

Na podstawie rozkładu jazdy przygotowany został wykres ruchu, na którym zaznaczono przejścia taboru.

Kwidzyn-1985-wykresy.jpg

Opis, materiały dodatkowe oraz załączone skany oryginału z własnej kolekcji wykonał Mariusz Herchold.
Załączone ogłoszenie o wstrzymaniu ruchu pociągów pochodzi z fanpejdża "Kwidzyńska Kolej Dojazdowa" na Facebooku.

Tablice[edytuj]

Na stronach od 2 do 14 zebrano tablice zawierające:

 • postanowienia szczególne, gdzie m.in. odniesiono się do sposobu prowadzenia ruchu na szlaku Mareza - Kwidzyn Wąsk.,
 • skorowidz zmian i uzupełnień, którego w prezentowanym egzemplarzu nie uzupełniono,
 • objaśnienia znaków i skrótów,
 • wykaz ostrzeżeń stałych,
 • wykaz odcinków i miejsc niebezpiecznych ze względu na pożar,
 • wykaz posterunków ruchu, na których jest zabronione lub ograniczone przetaczanie wagonów odrzutem,
 • wykaz stacji, na których drużyna konduktorska zgłasza dyżurnemu ruchu wjazd pociągu z końcowym sygnałem,
 • wykaz posterunków, na których dla pociągów sygnał "Nakaz jazdy" daje kierownik pociągu,
 • wykaz stacji wyznaczonych do wydawania rozkazów szczególnych drużynom pociągowym,
 • wykaz dozwolonej ilości par wagonów załadowanych wspólnym ładunkiem,
 • wykaz dopuszczalnej liczby osi w pociągach mieszanych i towarowych,
 • wykaz dozwolonych szybkości pociągów z pługami odśnieżnymi,
 • wykaz pochyleń miarodajnych w ‰ do obliczania ciężaru hamującego,
 • wykaz procentowych norm do obliczania ciężaru hamującego w pociągu,
 • wykaz odległości między posterunkami,
 • wykaz odcinków, na których zabronione jest stosowanie podwójnej trakcji.

Z danych ujętych w tablicach można się dowiedzieć, że jedynym czynnym posterunkiem, obsadzonym przez dyżurnego ruchu była stacja Mareza, która otwarta była od 5.20 do 19.10 w dni robocze oraz od 6.30 do 18.00 w dni wolne. Stacja Kwidzyn Wąsk. funkcjonowała na zasadach posterunku odstępowego telefonicznego, a stacje Rusinowo Wąsk. i Gurcz były zamknięte dla czynności technicznych.

Na całej Kwidzyńskiej Kolei Dojazdowej obowiązywała droga hamowania 400 m, a dane techniczno-ruchowe podane zostały dla prędkości do 45 km/h, przy czym pociągi ujęte w rozkładzie miały przewidzianą prędkość maksymalną 35 km/h.

Linia Mareza - Rusinowo Wąsk.[edytuj]

Do kursowania przewidziano 3 pary pociągów osobowych, przy czym zupełnie inny rozkład obowiązywał w dni robocze, a inny w dni wolne (nie było pociągów kursujących codziennie). Pierwszy pociąg wyjeżdżający z Marezy do Rusinowa Wąsk. w dni robocze (MM 511) zatrzymywał się tylko na wybranych przystankach osobowych. Pociągom osobowym na linii Mareza - Rusinowo Wąsk. przydzielono numery z zakresu od 511 do 522.

W rozkładzie ujęto również 3 pary pociągów towarowych, a każdy z nich opatrzono dopiskiem: "kursuje w miarę potrzeby". Pociągi te, zależnie od kierunku i pory, obsługiwały tylko wybrane ładownie. Pociągom towarowym na linii Mareza - Rusinowo Wąsk. przydzielono numery z zakresu od 571 do 576.

Linia Mareza - Gurcz[edytuj]

Do kursowania przewidziano 3 pary pociągów osobowych w dni robocze i 2 pary w dni wolne. Podobnie jak na linii do Rusinowa Wąsk. zupełnie inny rozkład obowiązywał w dni robocze, a inny w dni wolne (nie było pociągów kursujących codziennie). Pierwszy pociąg wyjeżdżający z Marezy do Gurcza w dni robocze (MM 523) zatrzymywał się tylko na wybranych przystankach osobowych. Pociągom osobowym na linii Mareza - Gurcz przydzielono numery z zakresu od 523 do 532.

W rozkładzie ujęto również 2 pary pociągów towarowych, a każdy z nich opatrzono dopiskiem: "kursuje w miarę potrzeby". Pociągi te, zależnie od kierunku i pory, obsługiwały tylko wybrane ładownie. Pociągom towarowym na linii Mareza - Gurcz przydzielono numery z zakresu od 590 do 593.

Linia Mareza - Kwidzyn Wąsk.[edytuj]

Na linii tej nie odbywał się ruch pasażerski, przewidziano za to do kursowania 5 par pociągów towarowych, a każdy z nich, podobnie jak na pozostałych liniach, opatrzono dopiskiem: "kursuje w miarę potrzeby". Pociągom towarowym na linii Mareza - Kwidzyn Wąsk. przydzielono numery z zakresu od 577 do 586.

Załączniki[edytuj]

W ramach załączników do rozkładu jazdy przygotowano:

 • wykaz obciążenia dozwolonego lokomotyw i wagonów spalinowych,
 • wykaz obiegu składów pociągów trakcji motorowej,
 • plan przewozu korespondencji służbowej,
 • przewóz poczty, który jednak się nie odbywał (pusta tabela),
 • wykaz odległości do obliczania osio-kilometrów,
 • wykaz stacji, na których należy dokonywać rewizji technicznej pociągów,
 • skorowidz pociągów,
 • spis rzeczy.

W tej części prezentowanego rozkładu jazdy można się dowiedzieć, że przewidziano pracę wyłącznie taboru spalinowego. Pociągi pasażerskie zestawiane były z wagonu silnikowego serii MBd1 i 1 wagonu serii 1Aw lub 3Aw, przy czym dopuszczano możliwość włączenia większej liczby wagonów, w zależności od frekwencji podróżnych (decyzję o włączeniu podejmował zawiadowca). W ruchu znajdowały się 2 wagony silnikowe w dni robocze i 1 jeden wagon w dni wolne. Do prowadzenia pociągów towarowych przewidziano 1 obieg lokomotywy serii Lyd1.

Ogłoszenie o zawieszeniu ruchu pociągów i zastąpieniu ich komunikacją samochodową[edytuj]

Niniejsze ogłoszenie nie jest związane bezpośrednio z publikowanym wyżej rozkładem jazdy, jednak ze względu na jego treść oraz fakt, że niniejszy rozkład jazdy był ostatnim w historii Kwidzyńskiej Kolei Dojazdowej, uznaliśmy za stosowne umieścić je w tej samej teczce, co rozkład jazdy.
Na szczególną uwagę zasługuje treść ogłoszenia, jego nie tylko urzędowy, ale i osobisty charakter - długoletni zawiadowca stacji Mareza, Lech Kwiatkowski[2], nie tylko informuje podróżnych o fakcie zawieszenia ruchu pociągów, ale także, w imieniu personelu kolei, składa im życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Ogloszenie-o-likwidacji-kwidzyn1.jpg

Przypisy

 1. Bogdan Pokropiński: Koleje wąskotorowe Polski Północnej. Warszawa: PNT CIBET Sp. z o.o., 2000, s. 96. ISBN 83-85749-26-8. 
 2. W świetle będących w naszym posiadaniu dokumentów Lech Kwiatkowski był zawiadowcą stacji już w roku 1970