Autoryzacja bezpieczeństwa

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Autoryzacja bezpieczeństwa – dokument potwierdzający ustanowienie przez zarządcę infrastruktury systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej. [1] Autoryzację bezpieczeństwa wydaje, cofa, przedłuża oraz zmienia Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. [2]


Autoryzacja bezpieczeństwa obejmuje:

  1. dokument potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem
  2. dokument potwierdzający akceptację wewnętrznych regulacji w celu spełnienia przez zarządcę określonych wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym systemu nadzoru ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Autoryzacja bezpieczeństwa jest wydawana na okres 5 lat i przedłużana co 5 lat na wniosek zarządcy.

Jeśli posiadacz autoryzacji dokona istotnych zmian w infrastrukturze kolejowej, w sygnalizacji, w zasilaniu energią lub w zasadach jej eksploatacji lub utrzymania, to jest on zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Prezesa UTK oraz dokonać aktualizacji autoryzacji bezpieczeństwa.

Gdy posiadacz autoryzacji zmieni przepisy bezpieczeństwa, to Prezes UTK może zażądać od niego dokonania zmiany autoryzacji bezpieczeństwa.

Prezes UTK może także cofnąć autoryzację bezpieczeństwa, podając przyczyny swojej decyzji, w przypadku gdy uzna, że autoryzowany zarządca infrastruktury nie spełnia warunków w zakresie bezpieczeństwa. [3]


Przypisy

  1. Art. 4 ust. 18b Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
  2. Art. 13 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)
  3. Art. 18 ust. od 1 do 6 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami)