D 1

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

D 1 (Stój) - sygnał ""Stój"" dawany przenośną tarczą zatrzymania.

Sygnał D 1 „Stój” dawany tarczą zatrzymania stosuje się do oznaczenia miejsca, w którym z jakichkolwiek powodów konieczne jest zatrzymanie pociągu lub manewrującego składu, a w miejscu tym nie ma semafora ani sygnału zamknięcia toru lub na sygnalizatorze tam ustawionym nie da się nastawić sygnału zabraniającego jazdy, a w szczególności:

  1. jeżeli stan toru lub jakakolwiek przeszkoda zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego;
  2. jeżeli na semaforze lub na tarczy zaporowej nie można z powrotem nastawić sygnału „Stój”
  3. jeżeli czasowo brak semafora
  4. w razie zamknięcia toru szlakowego lub stacyjnego albo jego części

Sygnał ten stosuje się także na szlaku do oznaczenia miejsca wymagającego ograniczenia prędkości poniżej 10 km/h.

W przypadkach, o których mowa w punktach 3 i 4, tarczę D 1 ustawia się przy semaforze lub w miejscu ustawienia semafora.

Tarczę zatrzymania na szlaku ustawia się w odległości co najmniej 50 m od miejsca, które ma być osłonięte, a oprócz tego przed tarczą zatrzymania ustawia się przenośną tarczę ostrzegawczą w odległości drogi hamowania zwiększonej o 200 m.

W obrębie stacji tarczę zatrzymania ustawia się w osi toru, w odległości 100 m przed miejscem, które ma być osłonięte. Jeżeli warunki miejscowe nie pozwalają na jej ustawienie we wskazanej odległości, wówczas można ustawić tarczę zatrzymania w odległości mniejszej niż 100 m. Przed tarczą zatrzymania ustawioną w obrębie stacji nie umieszcza się przenośnej tarczy ostrzegawczej.

Jeżeli tor między dwoma posterunkami zapowiadawczymi jest zamknięty, należy oprócz tarcz zatrzymania, osłaniających przeszkodę na szlaku, osłonić ten tor również na obydwóch stacjach tarczą zatrzymania, bez tarczy ostrzegawczej, ustawioną na osi toru poza ostatnim rozjazdem. "

  • Dzienny obraz sygnału: prostokątna tarcza czerwona z białą obwódką
  • Nocny obraz sygnału: czerwone światło pośrodku nad tarczą

Jeżeli powierzchnia przenośnej tarczy zatrzymania jest odblaskowa, to można nie stosować na nich sygnału nocnego


Źródło[edytuj]

§91 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, (Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1444 z późniejszymi zmianami)