Kolej użytku niepublicznego

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kolej użytku niepublicznego - historyczne określenie kolei służącej jedynie do użytku eksploatującej je jednostki[1]. Do kolei takich zaliczały się np. koleje piaskowe, koleje eksploatowane przez cukrownie, czy koleje kopalniane (koleje kopalni węgla brunatnego, kolej KWK "Kazimierz - Juliusz"). Do kolei użytku niepublicznego zaliczano także bocznice posiadające połączenie z siecią kolei użytku publicznego[2].

Otwarcie kolei użytku niepublicznego dla ruchu mogło nastąpić po uzyskaniu zezwolenia właściwej terenowo dyrekcji okręgowej kolei państwowych po komisyjnym dokonaniu przez tę dyrekcję sprawdzenia, czy kolej ta pod względem bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa publicznego odpowiada wymogom ustawy o kolejach z dnia 2 grudnia 1960[3].


Po uzyskaniu zezwolenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności kolej użytku niepublicznego mogła być użytkowana wspólnie (współużytkowana) przez kilka podmiotów[4].


Kolej użytku niepublicznego mogła mieć połączenie z siecią Polskich Kolei Państwowych po uzyskaniu zezwolenia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności lub organu przez niego upoważnionego[5].


Po uzyskaniu zgody Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności kolej użytku niepublicznego mogła prowadzić publiczny przewóz osób i przesyłek[6]. Minister mógł też zarządzić odpłatne dokonywanie przewozu przesyłek na tej kolei przez PKP lub przez użytkownika tej kolei[7].


UWAGA: Termin kolej użytku niepublicznego, choć spotykany w literaturze i czasopismach wydawanych obecnie, czasem także używany potocznie dla określenia kolei przemysłowej lub zakładowej, obecnie ma znaczenie wyłącznie historyczne i nie występuje w aktualnie obowiązującym prawie kolejowym.


Przypisy

  1. Art. 2 pkt. 3 Ustawy o kolejach z dn. 2 grudnia 1960 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1960 r. Nr 54, poz. 311 )
  2. Art. 2 pkt. 4 Ustawy o kolejach z dn. 2 grudnia 1960 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1960 r. Nr 54, poz. 311 )
  3. Art. 17 Ustawy o kolejach z dn. 2 grudnia 1960 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1960 r. Nr 54, poz. 311 )
  4. Art. 14 Ustawy o kolejach z dn. 2 grudnia 1960 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1960 r. Nr 54, poz. 311 )
  5. Art. 15 Ustawy o kolejach z dn. 2 grudnia 1960 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1960 r. Nr 54, poz. 311 )
  6. Art. 18 pkt. 1 Ustawy o kolejach z dn. 2 grudnia 1960 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1960 r. Nr 54, poz. 311 )
  7. Art. 18 pkt. 2 Ustawy o kolejach z dn. 2 grudnia 1960 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1960 r. Nr 54, poz. 311 )

Zobacz też[edytuj]