Kolej użytku publicznego

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kolej użytku publicznego - kolej przeznaczona do publicznego przewozu osób i przesyłek[1]. Inaczej rzecz ujmując - kolej świadcząca ogólnodostępne usługi przewozowe dla ludności i przedsiębiorstw.


UWAGA: Termin ten, choć spotykany w literaturze i czasopismach wydawanych obecnie, czasem także używany potocznie dla określenia kolei niebędącej przemysłową, obecnie ma znaczenie wyłącznie historyczne i nie występuje w aktualnie obowiązującym prawie kolejowym.


Przypisy

  1. Art. 2 pkt. 2 Ustawy o kolejach z dn. 2 grudnia 1960 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1960 r. Nr 54, poz. 311 )

Zobacz też[edytuj]