On

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

On (W odległości drogi hamowania znajduje się semafor) - sygnał nadawany przez nieruchomą tarczę ostrzegawczą nakazujący zmniejszenie prędkości tak, aby można było zatrzymać pociąg przed semaforem, gdy semafor wskazuje sygnał "Stój".

  • Dzienny obraz sygnału: nieruchomy pomarańczowy dysk z czarnym pierścieniem i białą obwódką
  • Nocny obraz sygnału: jedno pomarańczowe światło na dysku

Źródło[edytuj]

§75 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, (Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1444 z późniejszymi zmianami)