Osp 1

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Osp 1 (Urządzenia sygnalizacji na przejeździe, do którego się tarcza odnosi, są niesprawne, jazda przez przejazd z prędkością 20 km/h) - sygnał nadawany przez tarczę ostrzegawczą przejazdową informujący, że urządzenia sygnalizacji na przejeździe, do którego tacza się odnosi są niesprawne i nakazująca jazdę przez przejazd z prędkością niewiększą niż 20 km/h.

  • Obraz sygnału: dwa światła pomarańczowe ciągłe w linii poziomej

Źródło[edytuj]

§79 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, (Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1444 z późniejszymi zmianami)